Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Vysokoškolákem na zkoušku

Dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt Vysokoškolákem na zkoušku v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017 celkovou výší dotace 981.684,- Kč.

Pro koho:

Nadaní žáci ve věku 13 – 19

Letní škola, kurzy Informatiky, Matematika pro nadané, kurzy Anatomie a Fyziologie, vědecké postupy v Biologii, to vše jsou témata, která letos nabídne nadaným žákům základních a středních škol Ostravská univerzita v rámci úspěšného projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Díky účasti ve vybraných aktivitách se mohou žáci seznámit s vysokoškolským prostředím, dozvědět se spoustu zajímavých informací z oblíbeného oboru, vyzkoušet si práci v odborných laboratořích, inspirovat se k dalšímu zájmu o vědu a výzkum…

Moduly:


Biologie

Komplexní výukový modul, který seznámí žáky středních škol ve zjednodušené a zábavné formě se základy vědecké práce od počátků vědecké přípravy výzkumu až po finální výstup. Na své si přijdou především žáci středních škol přírodovědného zaměření či gymnázií se zájmem o SOČ z oboru biologie. 12 vybraných žáků si kromě teoretické přípravy vyzkouší i práci v terénu, zkoumání vzorků v laboratořích a také analýzu dat i finální zpracování závěrečné vědecké práce.

Garant: Mgr. Stanislav Ožana,

Kapacita: 12 žáků, naplněno

Termín realizace: Design výzkumu 2.5., terénní sběr 24 -26.6., 4.-6.7.,


Matematika

Pravidelné semináře pro nadané žáky, kterým umožní rozšíření znalostí z matematiky zábavnou, nicméně odbornou formou a mimo jiné i připraví na účast v různých matematických soutěžích - olympiáda, klokan, logická olympiáda… Pro vybraných 15 žáků z věkové kategorie 14 -18 let nabídne účast v semináři možnost porovnat své dovednosti, rozvíjet matematické myšlení, získat nové úhly pohledů a individuální konzultace k řešení zapeklitých příkladů… Součástí modulu bude i exkurze s odborným doprovodem do brněnského Vida centra.

Garant: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.,

Kapacita: 15 -22 žáků, naplněno

Termín realizace: 1. seminář (doc. Šustek) 16.6. a 23.6., Exkurze do Vida centra v září, další semináře podzim (Mgr. Maník, dr. Vavroš, dr. Pomp, dr. Václavíková)


Matematika pro talentovaného

Individuální matematický seminář pro výjimečně talentovaného studenta Alexandra Jankova. Realizace semináře zajistí nejlepší možné, tvořivé a vědecké prostředí tak, aby měl možnost Alexander svůj talent naplno rozvinout. Podporou bude také materiální vybavení a úhrada cestovních nákladů, které mu umožní účastnit se dvou vybraných prestižních mezinárodních matematických soutěží.

Garant: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.,

Kapacita: 1 žák, naplněno

Termín realizace: květen - prosinec


Informatika

Výukový modul pro 15 nadaných žáků SŠ, skládající se ze seminářů Robotika, Inteligentní domy a Angličtina v ICT. Semináře budou probíhat v období červen – září 2017, prezenční i distanční formou a individuálními konzultacemi, zakončené budou prezentací vlastního projektu na Noci vědců 2017. Součástí modulu je i účast na exkurzích s odborným výkladem, jejichž cílem budou CITIB (Centrum Inovací a Technologií pro Inteligentní Bydlení) společnosti InsightHome a.s. v Praze, British Council v Praze, Techmania v Plzni.

Garant: doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.,

Kapacita: 15 žáků, nábor žáků

Termín realizace: červen – září (zahájení 14.6.)

www modulu: http://projekty.osu.cz/vysokoskolak


Letní přírodovědná škola

Týdenní sled přednášek, cvičení, workshopů, laboratorních měření, minikonferencí, soutěží, exkurzí a dalších aktivit pro 20 přírodovědně nadaných žáků na odborných pracovištích Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Zapojeny jsou katedry matematiky, fyziky, chemie a biologie. Pracovníci těchto kateder a další odborníci z oblastí pedagogiky a psychologie nadaných zajišťují žákům po dobu jednoho srpnového týdne vysoce odbornou tematicky zaměřenou náplň, která je díky tradici letních přírodovědných škol na Ostravské univerzitě zárukou kvality a spokojenosti všech účastníků.

Garant: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.,

Kontaktní osoba: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.,

Kapacita: 20 žáků, nábor žáků

Termín realizace: 21. - 25.8.


Anatomie a fyziologie člověka

Forma výuky v modulu se rozděluje do dvou základních etap. První etapa umožňuje studentovi nahlédnout a obeznámit se s teoretickou částí. Výuka 1. etapy se realizuje v tříhodinových seminářích z Anatomie ve frekvenci 1x za týden, které zabezpečují odborný výklad, přednášku a taktéž kolokviální konzultaci jednotlivých vyučovaných témat. Studenti budou organizováni do dvou skupin (30 lidi - skupina / sudý, lichý týden). Druhá etapa pokračuje v tom samém týdnu praktiky z Fyziologie. Pro tuhle formu výuky se studenti rozdělí do 4 skupin po 15-ti lidech ve skupině. Praktika navazují na probrané téma a učivo v rámci Anatomie. Studenti budou mít unikátní možnost se obohatit o rozšířené poznatky z Hematologie a naučit se pracovat se systémem PowerLab společnosti AD Instuments.

Garant: RNDr. Pavol Švorc, PhD.,

Kapacita: 60 žáků, naplněno

Termín realizace: říjen - prosinec


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub