Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Česká lingvistika 21. století - rozhovory, témata, analýzy
Id projektuSGS02/FF/2024
Hlavní řešitelMgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný jednoletý projekt Česká lingvistika 21. století - rozhovory, témata, analýzy se ve spolupráci studentů dr. a NMgr. studia a akademiků zaměřuje na přípravu a vydání monografie s pracovním názvem Rozhovory s českými lingvisty 21. století. Kniha přinese rozhovory s 20 osobnostmi současné české jazykovědné bohemistiky reprezentujícími střední generaci české lingvistiky. Zaměří se na jejich cestu k lingvistice, popis profesní dráhy i pedagogické práce, a především na jejich badatelské zaměření. Prostřednictvím konkrétních osobností nastíní tvář současné české jazykovědné bohemistiky a představí její různé oblasti či okruh řešených problémů. Rozhovory svými tématy ukážou nejen návaznost současné lingvistiky na tradici 20. století, ale budou také věnovat pozornost aktuálním tématům, jako jsou textová válka a fake news, gender a jeho odraz v jazyce, výuka češtiny, popularizace vědy a přínos humanitních věd pro společnost, téma žen ve vědě i roli lingvistiky v řešení problémů dnešního světa. V obecnější rovině navrhovaný projekt poukáže na klíčová témata současné české jazykovědné bohemistiky i jejich proměnu a aktualizaci v delší časové perspektivě a nastíní její úkoly v moderní společnosti. Klíčovými výstupy projektu bude 1 monografie, dále 2 studie, 2 dílčí rozhovory pro časopis Acta onomastica (databáze SCOPUS), 8 rozhovorů pro podcast Z Čejovny. Do projektu budou zapojeni 3 akademici, 2 studentky NMgr. studia a 3 studentky dr. studia. Klíčová slova: česká lingvistika, lingvisté, rozhovory, bohemistika