Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Jana Davidová Glogarová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:

Vzdělání

2009 – 2013
OU, FF, KCL - doktorské studium teorie a dějin české literatury
2004 – 2009
OU, FF, KCJ, KCL, KHI - magisterské studium učitelství ČJ-Hi pro SŠ
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
OU, FF, KCJ - odborný asistent
2014 – dosud
OU, FF, CHSD - vědecký pracovník
2013 – 2014
OU, FF, CERES - vědecký pracovník
 


A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Rok: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
článek v odborném periodiku

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Going East - The Soviet Union and China in the Mirror of Czech Travel Writing in the 1950s
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

President Václav Havel as an Inspiration for Czech Urbanonymy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021, Onomastica
článek v odborném periodiku

Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Obraz ?ocelového srdce republiky? v publicistice druhé poloviny 20. století
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2020, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939-1945 - in the Perspective of Thematization of Proper Names
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Historický časopis
článek v odborném periodiku

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... další autoři
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Proper Names in Ideological Speeches
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku

Obraz Sovětského svazu v českých cestopisech z let 1917-1968
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017, Host
odborná kniha

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Zápas o Botostroj - literární dílo jako vlastnictví autora a jeho scenáristická a filmová adaptace
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR)
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech for Erasmus Students in Ostrava
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Křiky a pláče jako historický pramen
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Ostravské pivovary v éře kapitalismu
Jana Davidová Glogarová, Radoslav DANĚK
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności"
Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

SK, UMB Banská Bystrica, 6.10. - 11. 10. 2013
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky
Jana Davidová Glogarová, Radek Čech
Rok: 2013, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Dvojí tvář Ladislava Jehličky kontrasty a rozpory v díle katolického publicisty
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Literární kapitalističtí zaprodanci"
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2012, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011, Verbum, vydavateľstvo KU
kapitola v odborné knize

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice 30. let 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naléhavý křik Ladislava Jehličky
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Carissime, kde se touláte
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk Durych zbloudil...
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2009, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019
Jana Davidová Glogarová
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Sukiennik JakubZrod kolaboranta - analýza projevů Emanuela Moravcediplomová 2022 
Sun LeyueObraz Číny v české cestopisné literatuře ve 20. stoletídiplomová 2020 
Brzoza Zuzanna MariaSrpen 1968 a jeho odraz v literatuřediplomová 2019 
Kon AlicjaÚnor 1948 - jeho odraz v publicistice a literatuřediplomová 2019 
Bystřičanová SilvieBeletrie jako téma v lingvistickém časopise Naše řečbakalářská 2021 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub