Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Společnost v pohybu. Variety československé modernity.
Id projektuSGS11/FF/2024
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePodstatu projektu tvoří zapojení dvou studentů doktorského studia a dvou studentek navazujícího magisterského studia (potencionální Ph.D. studentky) do týmové práce pod metodickým vedením vedoucího týmu. Tematicky příbuzné diplomové a disertační projekty studentů a studentek umožňují sledovat danou problematiku komplementárně, a sice z úhlu pohledu disertačních/diplomových prací, které navzájem spojují otázky dynamického vývoje československé společnosti ve 20. století. Složení týmu umožňuje užívat různé metodické přístupy (aplikace specifických metod hospodářských, sociálních a kulturních dějin), přičemž jejich vzájemná kombinace rozšíří možnosti historické interpretace. Motivací pro podání projektu je snaha zapojit studenty s příbuznými badatelskými projekty do týmové práce a stimulovat či nastartovat jejich samostatný vědecký výzkum s důrazem na kvalitu kontrolovatelných výstupů. Předpokládanými výstupy projektu jsou: vědecké články a studie v odborných recenzovaných časopisech (typ Jost a Jsc resp. D), kapitol ve vědeckých monografiích (typ C), kapitoly disertačních/diplomových prací a aktivní účasti na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích.