Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sbírka zázraků Jana z Jenštejna
Id projektuSGS12/FF/2024
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePodstatou projektu je studium a zpřístupnění sbírky Miracula beate Marie Visitacionis pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna (z. 1400), jednoho z nejvýraznějších (a přesto málo probádaných) tvůrců českolatinské středověké literatury. Řešitelský tým, složený z akademiků (3) a studentů navazujícího magisterského studia (4), prozkoumá rukopisnou tradici díla, zpracuje jeho kritickou edici a překlad do češtiny, podrobí dílo textové a literárněhistorické analýze a výsledky výzkumu zpracuje v podobě společné monografie a dvou časopiseckých studií. Cílem projektu je rozvinout poznatky a dovednosti, které si studenti osvojují v povinných kurzech navazujícího magisterského studia, a naučit studenty jejich aplikaci při odborné práci. Dosažené poznatky a kompetence studenti současně využijí při zpracování svých kvalifikačních prací.