Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Priority strategického rozvoje PřF - podpora synergií a komplementarit
Id projektuPPSŘ_PřF_2023
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřen na podporu realizace aktivit spolufinancovaných PřF, v souladu se Strategickým plánem PřF a jeho plánem realizace pro rok 2023, postavených na synergické provázanosti jednotlivých prioritních cílů PřF OU, vedoucí k lepšímu komunitnímu propojení v rámci akademické obce PřF OU, zlepšení komunikace mezi akademickou a neakademickou součástí fakulty a ke zkvalitnění a modernizaci zázemí fakulty, a to vše s požadavkem na vysokou angažovanost studentů i zaměstnanců do dění na fakultě.