Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries
Id projektuCZ.10.03.01/00/22_003/0000048
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období6/2023 - 12/2027
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát PdF, Děkanát PřF, OP ST (Spravedlivá transformace)
Stavřešený
AnotaceProjekt vybuduje jedinečnou evropskou infrastrukturu pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologií či chytrých materiálových technologií s dopadem do sociálně-ekonomické dimenze. Realizace výzkumu povede k transformaci kraje směrem k Chytrému a zelenému regionu v duchu strategie SMARAGD. Projekt REFRESH je ?vlajkovou lodí? a klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD.