Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora, realizace a rozvoj dobrovolnictví v prostředí Ostravské univerzity
Id projektuSGS13/PdF/2023
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDobrovolnictví je fenomén, který již nepochybně má v České republice svou tradici a který v dnešní době snad ještě více přitahuje velké množství lidí, a to napříč celou společností. Současnost totiž přináší mnoho společenských událostí s negativními dopady, které vyžadují velkou míru solidarity spolu s potřebou posílení sítě mezilidských vztahů. Mimořádné události typu pandemie covid 19, tornádo na jižní Moravě v roce 2021 a stále aktuální válka na Ukrajině přinesly změny, které velmi výrazným způsobem zasahují do života všech. Dobrovolnictvím rozumíme neplacenou aktivitu či práci, kterou někdo vykonával dobrovolně ve prospěch jiných lidí nebo společnosti, či životního prostředí (mimo členů nejbližší rodiny a domácnosti) a tyto aktivity byly vykonávány v rámci nebo prostřednictvím organizací působících v neziskovém, veřejném i podnikatelském sektoru. V historii se formální i neformální dobrovolnictví ukázalo jako nedílná součást lidského dění. Dnes je dobrovolnictví základním kamenem v utváření společnosti, která díky tomu umožňuje spolupracovat na projektech, reagovat na společenské problémy a spoluzodpovídat za dění ve světě. Díky výzvám k dobrovolnictví ze strany vlády České republiky se i většina univerzit rozhodla podpořit své studenty a zaměstnance, kteří se na dobrovolnictví podíleli nebo sami začali organizovat dobrovolnickou činnost. Společný projekt studentů a akademických pracovníků si klade za cíl na základě poznatků získaných z výzkumných šetření napříč fakultami Ostravské univerzity. Tímto zjištěním chceme přispět k realizaci nových trendů v oblasti dobrovolnictví nejen při mimořádných událostech, napříč různými cílovými skupinami, ale i mimo ně. Aktivní zapojování se studentů i akademických pracovníků do dobrovolnických aktivit přináší užitek nejen společnosti, ale i univerzitě samotné.