Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Modifikace nástroje pro diagnostiku afektivní složky digitální kompetence
Id projektuSGS04/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDigitální kompetence je dnes nedílnou složkou Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání a společně s aktualizací RVP pro gymnázia pokračuje modernizace kurikula v digitální oblasti. Bez dostatečného rozvoje této kompetence nelze v dnešní společnosti plnohodnotně uspokojovat své vlastní potřeby. Úroveň digitální gramotnosti je napříč obyvatelstvem různá. Předkládaný projekt navazuje svým řešením na výsledky a výstupy předešlých řešených projektů (Diagnostika digitálních kompetencí studentů a Podpora rozvoje digitální gramotnosti) a zabývá se měřením úrovně dílčích digitálních kompetencí z pohledu její afektivní složky. Získané poznatky z řešení projektu mohou být využity ke zkvalitňování přípravy budoucích učitelů ZŠ a také je bude možné využít ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků 2. stupně základních škol.