Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Československá společnost v první polovině 20. století II.
Id projektuSGS12/FF/2023
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatu projektu tvoří zapojení dvou studentů doktorského studia a jedné studentky navazujícího magisterského studia (potencionální Ph.D. student) do týmové práce pod metodickým vedením vedoucího týmu. Tým naváže tematicky i personálně na úspěšně realizované projekty předchozích let, především pak na jednoletý projekt SGS08/FF/2022. Členové týmu budou sledovat danou problematiku z úhlu pohledu témat svých disertačních prací, které navzájem spojují otázky hospodářského, sociálního a kulturního vývoje československé společnosti v první polovině 20. století. Složení týmu umožňuje užívat různé metodické přístupy (výzkum různorodých typů archivních pramenů, aplikace specifických historických metod výzkumu), přičemž jejich vzájemná kombinace rozšíří možnosti historické interpretace. Motivací pro podání projektu je snaha zapojit studenty s příbuznými badatelskými projekty do týmové práce a nastartovat jejich samostatný vědecký výzkum s důrazem kladeným na kvalitu kontrolovatelných výstupů. Výstupy budou realizovány formou vědeckých článků, studií v odborných recenzovaných časopisech, kapitol disertačních prací a aktivní účastí na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích či wokshopech.