Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
OnomOs - Ostravský korpus vlastních jmen
Id projektuSGS02/FF/2023
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný jednoletý projekt OnomOs - Ostravský korpus vlastních jmen je zaměřen na vytvoření specializovaného jazykového korpusu pro výzkum proprií, který připraví studenti a akademici. Plánovaný korpus koresponduje s výzkumnými tématy řešenými na pracovišti navrhovatele (kvantitativní analýza textů, stylometrie, onomastika) a s aktuálně řešeným projektem GAČR Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace. Avšak na rozdíl od uvedeného projektu GAČR, který se zaměřuje na výzkum chování proprií v textu a využití kvantitativních a korpusových přístupů při jejich analýze, navrhovaný projekt SGS cílí na samotné vytváření korpusů. Jeho cílem je vybudování specifického, časově diverzifikovaného korpusu, který bude vznikat ve spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu FF UK Praha, a zároveň prozkoumání a zmapování možností i problémů anotace vlastních jmen (metoda named entity annotation). Klíčovým výstupem projektu bude vlastní korpus, dále 2 studie a konferenční vystoupení. Navržený postup se nabízí pro následné využití automatické anotace dat Českého národního korpusu řady SYN. Do projektu budou zapojeni 4 akademici, 3 studentky NMgr. studia, 3 studentky dr. studia (z toho 1 studentka zahraniční).