Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posouvání hranic zkoumání biologie plastidů prostřednictvím studia druhotně nefotosyntetizujících protistů
Id projektu23-06203S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceReliktní nefotosyntetizující plastidy se vyskytují u mnoha eukaryotických linií, jejich fyziologická role je ovšem obvykle málo známa. Náš výzkum v poslední době přispěl k lepšímu poznání evoluční a funkční diverzity nefotosyntetizujících plastidů a vedl k objevu možného nového případu velmi vzácného fenoménu úplné sekundární ztráty plastidu. Tato práce otevřela nové významné otázky plastidové biologie obecně, s nimiž se chceme vypořádat prostřednictvím integrovaného výzkumného projektu propojujícího tři laboratoře s komplementární expertízou a zdroji. Získáme sekvenční data z několika druhů nefotosyntetizujících protistů a budeme studovat jejich plastidy nebo genetické pozůstatky ztracených organel. Paralelně použijeme metody funkční genomiky, pokročilou mikroskopii, biochemické přístupy a experimenty sledující genovou expresi s cílem lépe pochopit funkční a evoluční aspekty několika klíčových funkčních modulů sdílených fotosyntetizujícícmi i nefotosyntetizujícícmi plastidy. Naše práce by měla přinést významný pokrok v biologii protistů na organismální až biochemické škále.