Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Digital Womanist
Id projektuErasmus+
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období2/2022 - 1/2024
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
AnotaceAčkoliv jsou nové technologie jednou z nejsilnějších hnacích sil naší společnosti, ženy mají nadále jen omezený přístup k digitálnímu sektoru ve vztahu ke vzdělání, kariéře a životních příležitosti. Důsledky jsou patrné nejen z hlediska rovnosti žen a mužů, ale také z hlediska produktivity a finančních ztrát. Tyto důvody přiměly partnery k záměru společného vypracování univerzitního kurikula "Digital Womanist" s cílem rozvinout digitální "hard skills" u studentek humanitních oborů, vytvoření interaktivních školících videí, které budou respektovat zásady přístupu otevřených vzdělávacích zdrojů a které budou součástí vzdělávacího televizního programu "DIGIT" pro digitální zvyšování kvalifikace žen. Projekt zahrnuje i další aktivity, které vedou k lepšímu postavení žen na trhu práce.