Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity - dlouhodobá spolupráce se Statutárním městem Ostrava
Id projektu0675/2022/ŠaS
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceFinanční prostředky jsou určeny na personální stabilizaci a rozvoj katedry psychologie (KPS) FF OU. Bez kvalitního personálního zabezpečení nelze realizovat kvalitní studijní program v bakalářské formě studia, ani připravovat akreditaci navazujícího magisterského studia. Kvalitní personální obsazení - publikující docenti, odborní asistenti s Ph.D. s výhledem na habilitaci a odborní asistenti s Ph.D., je nepodkročitelnou podmínkou k tvorbě kvalitních studijních programů. Psychologie - jako regulované povolání - také vyžaduje úzké sepětí s praxí, kterého lze dosáhnout pouze zapojením odborníků z praxe do vedení vybraných disciplín ve studijních plánech.