Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Politická geografie a koncept hybridity: hybridní hranice, hybridní etnicita a hybridní hrozby
Id projektuSGS08/PřF/2022
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný návrh projektu se zaměřuje na vybraná výzkumná témata politické a kulturní geografie spojená zastřešujícím konceptem hybridity. Jedná se o problematiku polysemické hranice, etnicitu "in between" a problematiku hybridních hrozeb. Obecným cílem je systematické použití konceptu hybridity v politické geografii a demonstrování toho, jak tento koncept, je-li rozpracován do detailnějších modelů, dokáže přispívat k pochopení komplexních problémů, procesů a situací; dílčí cíle pak reflektují jednotlivé směry výzkumu v rámci předkládaného projektu.