Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Diagnostika digitálních kompetencí studentů
Id projektuSGS04/PdF/2022
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZ pohledu změn Rámcových vzdělávacích programů ZV, rostoucím požadavkům na používání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu (ale i mimo něj) a s tím spojenými požadavky na rozvíjení digitální gramotnosti, je nutné přesně diagnostikovat úroveň digitální kompetence. V rámci projektu se chceme především zaměřit na diagnostiku afektivní dimenze digitálních kompetencí. Jsme přesvědčeni, že tato složka je stejně důležitá jako kognitivní, na kterou se zaměřuje většina autorů. Z pohledu vyhodnocení účinnosti zmíněných opatření týkajících se digitální gramotnosti a možnosti identifikovat možné nedostatky v jejím rozvoji u různých cílových skupin a vzájemně je srovnávat, je nutné úroveň digitální kompetence sumárně vyjádřit.