Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím, pohybovým a spánkovým režimem.
Id projektuSGS19/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTělesné složení je jedním ze základních ukazatelů stavu organismu. Je přesnějším ukazatelem stavu výživy, než jen výpočet Body Mass Indexu (BMI). Tělesné složení je ovlivněno výživou, fyzickou aktivitou a genetickými predispozicemi. Pro analýzu složení lidského těla jsou zásadní tkáně svalová (především příčně pruhovaná), tuková a voda. Tělesný tuk se dělí na esenciální, viscerální a podkožní. Správné tělesné složení souvisí se správnými metabolickými funkcemi a zdravím jedince. Vysoké procento viscerálního tuku představuje riziko metabolického syndromu. Vysoké procento tukové hmoty a nedostatek svalové hmoty negativně ovlivňuje metabolismus. Životní styl, především správná výživa a dostatečná úroveň fyzické aktivity ovlivňuje složení těla. Naměřené parametry tělesných komponentů, které jsou mimo rozmezí referenčních hodnot, mohou poukázat například na nízkou úroveň pohybové aktivity nebo nevhodné stravovací návyky. Spánek je důležitým modulátorem neuroendokrinní funkce a metabolismu glukózy. Předpokládá se, že nedostatek spánku vede k metabolickým a endokrinním změnám, především je kvalita a délka spánku spojována se zvýšeným rizikem obezity. Již v mladém věku lze hodnocením složení těla, výživy, pohybu a spánku poukázat na možná rizika metabolického syndromu nebo obezity, což je benefit v oblasti prevence vzniku zmíněných nemocí.