Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Československá společnost v první polovině 20. století
Id projektuSGS08/FF/2022
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatu projektu tvoří zapojení čtyř studentů doktorského studia a studentky navazujícího magisterského studia (potencionální Ph.D. student) do týmové práce pod metodickým vedením tří pedagogů. Tým naváže na úspěšně realizovaný projekt SGS02/FF/2020-2021. Tým bude realizovat konkrétní výzkumy vybraných témat vztahujících se k otázkám kontinuity/diskontinuity vývoje československé společnosti v první polovině 20. století. Členové týmu budou sledovat danou problematiku z pohledu témat svých disertačních prací, které navzájem spojují otázky hospodářského, sociálního a kulturního vývoje československé společnosti první poloviny 20. století. Složení týmu umožňuje užívat různé metodické přístupy (výzkum různorodých typů archivních pramenů, aplikace specifických historických metod výzkumu), přičemž jejich vzájemná kombinace rozšíří možnosti historické interpretace. Motivací pro podání projektu je snaha zapojit doktorandy s příbuznými disertačními projekty do týmové práce a nastartovat jejich samostatný vědecký výzkum s důrazem kladeným na kvalitu kontrolovatelných výstupů. Výstupy budou realizovány formou studií v odborných recenzovaných časopisech, kapitol disertačních prací a aktivní účastí na vědeckých konferencích/workshopech.