Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stopy německé kultury v Hlučínském regionu III
Id projektuSGS09/FF/2022
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Projekt navazuje na hlavní směry výzkumu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity orientujícími se na prostor regionu, krajiny a města v literárních a kulturních kontextech. Konkrétně se zaměří na literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku a vyhledávání památných míst, která významné osobnosti a události spojené s kulturním a společenským životem německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku připomínají. V tomto regionu s osobitou kulturou, která odráží po staletí formované soužití jazykových a kulturních menšin, se prolínají vlivy české, moravské a německé. Německý aspekt v rámci zmíněného období je nepřehlédnutelný. Kulturní rozmanitost je chápána jako hodnota sama o sobě, jako podmínka společenského vývoje. Regionální literatura je nedílnou součástí literární produkce a je jedním z jejich výrazných prvků. Předložený výzkumný záměr je tedy směřován k odhalování možných primárních a sekundárních pramenů a jejich následnému odbornému zpracování. Řešitelský tým tvoří jedna vyučující, jedna studentka a jeden student NMgr. studia. Výsledky výzkumu budou prezentovány mimo jiné v diplomových pracích studentů, na domácích i zahraničních konferencích a v odborném periodiku. Při prezentaci výsledku na veřejnosti bude i nadále rozvíjena dosavadní spolupráce se Slezskou univerzitou v Katowicích, s Górnośląskiem Centrem Kultury i Spotkań im. Eichendorffa v Lubowicích, s Muzeem Hlučínska v Hlučíně a Sdružením obcí Hlučínska.