Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Id projektu00280/2022/RRC
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
AnotaceCílem navrhovaného projektu je podpora tří talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a jejich vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení těchto studentů v daném oboru a podpoření jejich budoucí pracovní kariéry na území Moravskoslezského kraje. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Konkrétně se jedná o jednoho studenta z katedry historie, jednoho studenta a jedné studentky z katedry českého jazyka. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit katedry a fakulty.