Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliria
Id projektuNU22-09-00457
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2022 - 12/2025
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
Stavřešený
AnotaceDelirium je častým a závažným problémem u hospitalizovaných pacientů, je spojováno s četnými nežádoucími Hospital?Acquired Complications. Existují důkazy, že výskyt deliria může být minimalizován multimodálními intervencemi (léčba bolesti, zkrácení doby umělé plicní ventilace, lehké sedace, vyloučení benzodiazepinů, rutinní sledování deliria a časná mobilita). I přesto, že nebyla explicitně stanovena souvislost mezi spánkem a deliriem, mnohé studie naznačují, že poruchy spánku jsou možným klíčovým rizikovým faktorem pro rozvoj deliria, a proto se podpora spánku stává nedílnou součástí klinické péče. Náš projekt podporuje hypotézu, že nefarmakologické preventivní intervence pro podporu spánku (spánkový protokol) mají pozitivní vliv na kvalitu spánku a současně snižují výskyt deliria u hospitalizovaných pacientů. K jejímu ověření budou využity kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu, kvantitativní studie bude rozdělena do tří prospektivních průřezových studií a jedné intervenční studie. Data budou získávána od 3240 hospitalizovaných pacientů kombinací subjektivních metod (dotazníková šetření) a objektivním měřením (aktigrafie). Výsledky projektu povedou k lepšímu pochopení vztahu mezi spánkem a výskytem deliria. Bude vytvořena sada preventivních nefarmakologických intervencí ovlivňujících kvalitu spánku s potenciálem subsidiárně snížit výskyt deliria u hospitalizovaných pacientů