Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty
Id projektuIRP 2021 S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceDlouhodobým problémem PřF je v řadě studijních programů vysoká propadovost/neúspěšnost, a to již v prvním ročníku. Jedním z důležitých cílů dlouhodobého rozvoje fakulty ve vzdělávací oblasti je snížení tohoto jevu. Jednou z reálných možností, jak propadovost eliminovat je dle prokazatelných empirických zkušeností z jiných VŠ akademická integrace studentů prvních ročníků. PřF zvolila a připravila model několikaúrovňové akademické a sociální integrace, a to především prostřednictvím adaptačních kurzů pro všechny nastupující studenty prvních ročníků AR 2021/2022. Cílem je vytvoření souboru aktivit, jak moderovaných fakultou, tak i jednotlivými katedrami, garanty studijních programů,ale také studenty vyšších ročník, které by prvákům umožnily kvalitativně hladší přechod mezi střední školou a univerzitou. Model adaptačního kurzu je postaven na pobytu prváků s organizátory adaptačních aktivit mimo tradiční univerzitní prostory, a to po dobu 3 dnů. Projekt předpokládá, že kurz je pro studenty prezenčního studia povinný a projekt má za cíl i uhrazení nezbytných nákladů na jejich pobyt a realizaci celé akce. Pro trvalé zajišťování kvalitní výuky i výuky formou blended learningu je nutná trvalá revitalizace technického zařízení. Cílem této části projektu je posílení vybavení v učebnách a pro pedagogy, tak aby bylo možné vyjít vstříc požadavkům a potřebám studentů a jejich představě o moderním zázemí vysoké školy.