Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Humanitní a společenské vědy na FF OU ve vzdělávání a společnosti
Id projektuIRP
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je tvořen třemi provázanými aktivitami, které FF OU v souladu se svým strategickým záměrem považuje za klíčové. První aktivita se zaměřuje na propagaci humanitních a společenských věd jako plnohodnotné součásti společnosti 21. století a jako nedílné součásti vzdělanosti v regionu. Důraz se klade na kompetenci, praxi a odbornost studentů a absolventů humanitních a společenských věd při transformaci tzv. uhelných regionů. Ve druhé aktivitě se projekt zaměřuje na tvorbu vybraného nástroje (videotutoriály), který napomůže studentovi vyrovnat se s přechodem ze střední na vysokou školu, adaptovat se na vysokoškolské prostředí. Sekundárně tento nástroj může ovlivnit problematiku propadovosti studentů. Třetí aktivita směřuje do oblasti vzdělávání a k novým výzvám spojeným s pandemií (např. distanční vzdělávání, aktivizační metody výuky, kritické myšlení, blended learning apod.). Cílem této aktivity pomoci pracovníkům FF OU zorientovat se v různých typech a formách výuky a příslušných nástrojích a vybraný model pilotně ověřit na konkrétním předmětu. Zpětná vazba umožní formulovat fakultní prinicpy inovace studia a srovnat je s celouniverzitní koncepcí inovace studia. 2. usnadnění adaptace nově přijatých studentů ze SŠ a praxe na vysokoškolské prostředí jako jeden z nástrojů snižování propadovosti a posílení vazeb mezi nově přijatými studenty VŠ a fakultou. 3. inovace stávajících forem studia s využitím moderních přístupů k výuce (např. kompeteční model, blended learning apod.) a jejich pilotní oveření pro potřeby vzdělávání na FF OU 1. propagace humanitních a společenských vě