Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím režimem a mírou pohybové aktivity.
Id projektuSGS02_2021
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSložení těla se může měřit několika metodami. Zahrnují například měření tloušťky kožní řasy kaliperem, obvodové měření (pas, boky, paže), výpočet BMI (Body Mass Index), WHR (Waist Hip Ratio), hydrostatické vážení, Dual-energy-X-ray absorptiometry (DEXA), bioelektrickou bioimpedanci (BIA). BIA je poměrně rychlá a neinvazivní metoda k hodnocení složení tělesných parametrů. Tělesné složení je jedním ze základních ukazatelů stavu organismu. Jednotlivé tělesné komponenty jsou ovlivněny výživou, fyzickou aktivitou a genetickými predispozicemi. Pro analýzu lidského těla jsou zásadní tkáně svalová (především příčně pruhovaná), tuková, kostní a voda. Tělesný tuk se dělí na esenciální, viscerální a podkožní. Složky tukuprosté hmoty (FFM) jsou svalová tkáň, kosti, tělní tekutiny a orgány. Životní styl, především správná výživa a dostatečná úroveň fyzické aktivity ovlivňuje složení těla. Naměřené parametry tělesných komponentů, které jsou mimo rozmezí referenčních hodnot, mohou poukázat například na nízkou úroveň pohybové aktivity nebo nevhodné stravovací návyky a hrozí riziko vzniku civilizačních chorob. Již v mladém věku lze hodnocením složení těla poukázat na možná rizika metabolického syndromu nebo obezity, což je benefit v oblasti prevence vzniku zmíněných nemocí.