Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zvyšování kompetencí budoucích i současných učitelů v mateřských školách v oblasti realizace logopedické prevence.
Id projektuSGS03/PdF/2021
Hlavní řešitelPhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt si klade za cíl prostřednictvím odborného studia teoretického základu a výzkumu realizovaného studenty katedry preprimární pedagogiky ostravské univerzity, identifikovat profesní obtíže učitelek mateřských škol, v realizaci logopedické prevence u dětí v mateřské škole. Zjištěné a blíže identifikované obtíže v logopedické prevenci v práci učitelek mateřských škol, budou předmětem pro zpracování edukačního nástroje. Ten bude následně využit pro snadnější orientaci učitelek v dané problematice a úspěšnější realizaci individuálních i skupinových aktivit pro rozvoj komunikativních dovedností dětí v předškolním věku. Edukační nástroj bude vytvořen studenty Katedry preprimární pedagogiky pod vedením odborných asistentů z Katedry preprimární pedagogiky a Speciální pedagogiky, kteří se řešené problematice věnují v rámci jejich působení na Ostravské univerzitě, ale také v praxi. Manuál logopedické prevence pro učitelky v mateřské škole bude přístupný zainteresované odborné i laické veřejnosti.