Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aktuální výzvy politické a kulturní geografie
Id projektuSGS07/PřF/2021
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný návrh projektu se zaměřuje na vybrané aktuální zahraničněpolitické problémy současného světa, na něž aplikuje přístupy z oblasti politické a kulturní geografie. Jedná se o problematiku hranic v souvislosti se šířením nového typu koronaviru, problematiku ruské hybridní hrozby, čínsko-amerického soupeření a vnějších vztahů nesamostatných území (paradiplomacie). Obecným cílem je tak demonstrovat možnosti, kterými politická a kulturní geografie dokáže přispívat k pochopení aktuálních zahraničněpolitických problémů; dílčí cíle pak reflektují jednotlivé směry výzkumu v rámci předkládaného projektu.