Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) II
Id projektuSGS03/FF/2021
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na téma projektu řešeného v roce 2020 a dále ho rozpracovává a rozvíjí. Zaměřuje se na jeden ze stěžejních strukturních elementů literárního díla, totiž na konstrukci postav, respektive (lyrických) subjektů. Takový badatelský záměr je široce rozevřenou průnikovou platformou, která umožňuje členům budoucího řešitelského týmu kontinuálně vycházet ze své dosavadní odborné práce, a přitom se aktivně podílet na týmovém výzkumu tohoto specifického tématu. Problematika literární postavy a subjektu bude zkoumána prostřednictvím analýz a komparací vybraných literárních děl, ovšem v různých aspektech (sémantických, typologických, kompozičních, stylistických, funkčních, ideologických, intertextových nebo žánrových) a s přesahy do různých disciplín a subdisciplín: naratologie, tematologie, literární historie, onomastiky, recepční estetiky nebo genologie. Právě žánrový rozměr zkoumaného tématu přirozeně propojuje tento projekt s dřívějšími projekty SGS řešenými na katedře české literatury a literární vědy FF OU (v letech 2017-2019).