Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jazykové kontakty mezi francouzštinou a španělštinou: výpůjčky a interference
Id projektuSGS01/FF/2021
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýpůjčky z jiných jazyků a jazykové interference (tj. negativní vliv jazyka A na osvojování jazyka B) spolu úzce souvisí, jelikož jazyková interference je velmi často motivací pro výpůjčku z cizího jazyka. Náš projekt se bude týkat jazykových kontaktů mezi dvěma příbuznými jazyky, francouzštinou a španělštinou. Tyto dva jazyky byly vždy ve velmi úzkém kontaktu a vzájemně se v průběhu staletí ovlivňovaly. V průběhu řešení tohoto projektu se pokusíme najít odpovědi na tyto otázky: Které výpůjčky ze španělštiny se natrvalo zabydlely ve francouzštině? A naopak, které výpůjčky z francouzštiny používá současná španělština? Jaká je jejich frekvence užití v tisku a v dalších médiích? Jaký je jejich stupeň adaptace v daném jazyce? Jaké charakteristické chyby dělají studenti a rodilí mluvčí španělštiny při osvojování francouzštiny jako cizího jazyka?