Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě
Id projektuNU21-09-00067
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období5/2021 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem projektu je zjistit efektivnost vzdělávacích programů a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů žijících v komunitě. Dále pak zjistit výskyt deprese, úzkosti a kognitivních poruch u těchto seniorů a její souvislost s hodnocením smysluplnosti života, sebeúctou, postoji ke stáří a stárnutí a mírou sociální podpory. Bude provedena intervenční studie. Preventivní program bude sestaven na základě individuálních potřeb seniorů zjištěných v rámci ohniskových skupin. Vybrané intervence budou provedeny formou prezenční (tváří v tvář) i distanční (e-Health) a budou probíhat nejméně 6 měsíců. Hodnocení úzkosti, deprese, kognitivních funkcí a dalších psychosociálních aspektů proběhne před zahájením intervencí, po jejich ukončení a následně po 3 měsících. Pomocí kvantitativní analýzy bude hodnocen efekt poskytnuté vybrané intervence na příznaky deprese, úzkost, kognitivní funkce i psychosociální aspekty (postoje ke stáří, sebeúctu, smysluplnost života, kvalitu života). Do výzkumného souboru budou zařazeni senioři žijící v domácím prostředí, kteří budou kontaktováni přes Centrum pro prevenci a podporu zdravého stárnutí Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na základě výsledků budou vytvořeny doporučení pro vybrané intervence použité v komunitní péči.