Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků pro rok 2020
Id projektu
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období5/2020 - 12/2020
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
AnotacePředmětem smluvního výzkumu je provedení nezávislých odborných klinických studií implantátů uváděných na trh zadavatelem a instrumentárií určených k jejich implantaci (dále jen ?Studie?) pro vyhodnocení funkční způsobilosti a bezpečnosti určeného účelu použití při poskytování zdravotní péče.