Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
W kierunku nowoczesnej slawistyki / Towards Modern Slavic Studies
Id projektuERASMUS +KA2
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období11/2020 - 10/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
AnotaceProjekt zahrnuje komplexní přípravu spolupráce tří univerzit (University of Silesia - PL, Ostravská univerzita - CZ, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje - MK) tak, aby ve své didaktické nabídce mohly prezentovat moderní formu slovanských studií. Při měnících se podmínkách trhu práce je důležité, aby studenti disponovali nejen úzce specializovanými znalostmi, ale také dovednostmi, které jim umožní přizpůsobit se potřebám trhu a společnosti. Předpokladem strategického partnerství je příprava mezinárodního studijního programu pro budoucí žádost o Joint Masters? Degree v rámci programu Erasmus+. Na jedné straně slavistický program projektu Erasmus+ přitáhne potenciální kandidáty, pro něž jsou slovanská studia čím dál méně přitažlivá, na druhé straně otevírají mladým mozkům aktivity překračující hranice své země. Mezinárodní slavistický program v rámci Erasmus+ by byl oborem, ve kterém by studenti mohli těžit ze znalostí a zkušeností přednášejících své domovské univerzity i univerzity zemí, jejímž jazykům se učí. V rámci strategického partnerství se plánuje důkladná příprava moderní nabídky studijního oboru na základě osvědčených postupů z jednotlivých zemí, moderních didaktických metod a zapojení ekonomických subjektů (např. překladatelská kancelář s profesionálním vybavením pro simultánní tlumočení) do procesu učení. Projekt strategického partnerství trvající 24 měsíců (listopad 2020 - říjen 2022) by zahrnoval 3 pracovní setkání v každém akademickém centru. Každé setkání bude mít svou organizační (projektovou) a výukovou část. Na setkáních budou procvičovány inovativní formy učení, které jsou plánovány jako součást pozdějšího mezinárodního slavistického studijního programu. Novinkou pro všechny tři univerzity je učení některých předmětů v tandemovém systému - jednu lekci vyučují dva lektoři současně. To umožní přenos znalostí komplexnějším způsobem, diskusemi nebo prezentacemi jiné perspektivy, pokud jde o stejný jev. Tandem lektorů bude tvořit například osoba