Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Automatické rozpoznání písma v starých tiscích
Id projektuSGS03/ÚVAFM/20
Hlavní řešitelprof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vytvořit software pro automatické rozpoznávání písma ve starých tiscích (ze 17. století). Process detekování a rozpoznávání písma bude využívat strojového učení, konkrétně hlubokých neuronových sítích (deep neural networks). To umožní z výše zmíněných starých tisků extrahovat informace nutné pro lingvistickou analýzu (modely rankové frekvenční distribuce písmen (liter) v jednotlivých tiscích, testy lingvistických hypotéz atd.)