Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stopy německé kultury v Hlučínském regionu
Id projektuSGS07/FF/2020
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na hlavní směry výzkumu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity orientujícími se na prostor regionu, krajiny a města v literárních a kulturních kontextech. Konkrétně se zaměří na literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. V tomto regionu s osobitou kulturou, která odráží po staletí formované soužití jazykových a kulturních menšin, se prolínají vlivy české, moravské, německé i polské. Německý aspekt v rámci zmíněného období je nepřehlédnutelný. Kulturní rozmanitost je chápána jako hodnota sama o sobě, jako podmínka společenského vývoje. Regionální literatura je nedílnou součástí literární produkce a je jedním z jejich výrazných prvků. Pozornost bude zaměřena především na literární tvorbu regionálních autorů, jejichž díla se k regionu Hlučínska vztahují. Předložený výzkumný záměr je tedy směřován k odhalování možných primárních a sekundárních pramenů a jejich následnému odbornému zpracování. Řešitelský tým tvoří jedna vyučující, jedna studentka a jeden student NMgr. studia. Výsledky výzkumu budou prezentovány mimo jiné v diplomových pracích studentky a studenta, na domácích i zahraničních konferencích a v odborném periodiku. Při prezentaci výsledku na veřejnosti bude i nadále rozvíjena dosavadní spolupráce se Slezskou univerzitou v Katowicích, s Górnośląskiem Centrem Kultury i Spotkań im. Eichendorffa v Lubowicích, s Muzeem Hlučínska v Hlučíně a Sdružením obcí Hlučínska.