Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii
Id projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období2/2020 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavřešený
AnotaceProjekt si klade za cíl vyvinout komplexní monitorovací technologii v poúrazové rehabilitační péči o pacienty s využitím smart technologií. Prostřednictvím výzkumu budou získány nové poznatky vedoucí k vývoji nové technologie, která umožní rozvoj poúrazové individuální péče v oblasti telemedicíny. Aplikací technologie bude umožněno efektivně usměrňovat pacienta v procesu rehabilitace bez nutnosti hospitalizace. Výstupem projektu bude software a certifikovaná metodika.