Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava videozáznamů pro on-line formu výuky s využitím konzultantů z praxe a tvorba a adaptace výukových materiálů pro studenty s SPP.
Id projektuIRP202005
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na dvě preferované zadávané oblasti, a to zejména oblast 3) Adaptace nebo tvorba nových studijních a výukových materiálů pro studenty s SVP a dále na oblast 5) Komplexní převod a příprava studijního předmětu pro online formu výuky. Projekt je synergický s projektem ESF "Jsme Ostravská" v oblasti zpřístupnění studijních opor pro studenty s SVP a také při přípravě předmětu pro online formu výuky, v němž jsou zároveň využity inovativní výukové metody. Součástí je odborná podpora akademických pracovníků prostřednictvím odborných konzultací a účasti na odborných akcích.