Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace studijního programu Instrumentální hra formou převodu vybraných předmětů do online formy
Id projektuIRP 2020
Hlavní řešitelMgr. Martin Čurda, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší převod vybraných povinných a povinně volitelných předmětů z oblasti teorie a dějin hudby vyučovaných v rámci bakalářského studijního programu Instrumentální hra do online formy za účelem zefektivnění výuky po stránce pedagogické (zlepšení kvality výuky), personální (snížení zátěže akademických pracovníků) i organizační (minimalizace kolizí v rozvrhu).