Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba nových studijních materiálů pro studenty se SP pro výuku předmětů pedagogického základu studijních programů Učitelství pro 2. st ZŠ a Učitelství pro SŠ
Id projektuIRP_2020_PDF_04
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2020 - 10/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceStudijní program Učitelství pro 2. st . ZŠ je uskutečňován v prezenční i kombinované formě a studijní program Učitelství pro střední školy v prezenční formě. V obou programech studují studenti s diagnostikovanými speciálními potřebami a studenti, u nichž vznikají časově omezené speciální studijní potřeby z důvodů rozmanitých situačních bariér účasti na výuce. V obou případech mohou v projektu vytvořené studijní materiály snížit studijní neúspěšnost a předčasné opuštění studia, které jsou v ČR ve srovnání s jinými zeměmi velmi vysoké, zvl. v bakalářské stupni. Studijní materiály vycházejí z metodik jejich tvorby, aktuálních vědeckých poznatků a požadavků praxe.