Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
Id projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je infrastrukturně a materiálně podpořit zvýšení kvality přípravy pregraduálních studentů lékařských i nelék. oborů na LF OU. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí stávajícího objektu pro výuku a jeho adaptací na výukové prostory Simulačního centra Cvičné nemocnice. V projektu dojde k vybavení Simulačního centra přístroji, simulátory a materiálem tak, aby prostředí umožnilo zavést praktickou simulační výuku do 4 reakreditovaných programů a do výuky Všeobecného lékařství.