Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotace studia studentů Mgr. oboru Všeobecné lékařství AR 2019/20
Id projektuMSK 117388/2019
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období9/2019 - 11/2020
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
AnotaceÚčelem dotace je sumární navýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku magisterského studijního programu / oboru Všeobecné lékařství na LF OU, a to o 5 studentů. Cílem je zvýšení požadovaného počtu absolventů daného studijního programu / oboru a tím snížení deficitu této profese na trhu práce, zejména v MSK, ale zároveň při maximálním zachování kvality vzdělávání a individuálního přístupu, převážně v praktické části výuky.