Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití nových biomarkerů v diagnostice akutního koronárního syndromu; jejich porovnání s rutinně využívanými biomarkery
Id projektuSGS13/LF/2019-2020
Hlavní řešitelRNDr. Radka Šigutová
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je porovnat a zjistit klinickou relevanci nových biomarkerů (protein vážící se na mastné kyseliny srdečního typu; H FABP3, růstový diferenciační faktor 15; GDF-15 a srdeční myosin vážící protein C; MyBP-C) vzhledem k rutinně využívaným biochemickým parametrům pro diagnostiku akutního koronárního syndromu (ACS). ACS představuje výrazné riziko mortality a morbidity na celém světě. Nové biomarkery ACS mohou hrát zásadní roli v diagnostice akutní ischemie srdeční a pomoci tak stratifikovat i rizikovost pacientů, a tím přispět k časnějšímu a přesnějšímu rozhodnutí lékaře o další léčbě a sledování pacienta. Pro jejich využití v klinické praxi je tedy více než nutné realizovat praktické studie, které by prokázaly jejich přínos pro nastavení vhodnější a rychlejší terapie pacientů s ACS. Bude provedena retrospektivní studie diagnóz pacientů, u nichž na Oddělení klinické biochemie bylo požadováno vyšetření kardiomarkerů hs-TNI a NTproBNP. U těchto pacientů proběhne anonymní sběr alikvotů vzorků plazem, které budou zamražovány na -70°C do doby analýzy (ELISA stanovení všech tří nových biomarkerů). Imunochemické stanovení nových biomarkerů proběhne na Ústavu laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Ostrava s využitím ELISA automatu DsX. Výsledky této studie budou užitečné pro časnější diagnostiku onemocnění pacientů s ACS a také mohou přispět přesnějšímu rozhodnutí lékaře o další léčbě a sledování pacienta.