OU

Radka Šigutová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Radka Šigutová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie, lékařská chemie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 125
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014Univerzita Palackého v Olomouci; Obor/specializace: Biochemie, státní rigorózní zkouška – RNDr.
2008 – 2010Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno; Obor/specializace: Magisterský obor/Analytická biochemie – Mgr.
2005 – 2008Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno; Obor/specializace: Bakalářský obor/Aplikovaná biochemie – Bc.

Kvalifikace

2016osvědčení k internímu auditorství pro laboratoře (ISO 15189:2013) systému managementu kvality
2012zařazena do Specializačního vzdělávání IPVZ – Obor Klinická Biochemie – začátek zahájení studia – r.2016 – předpoklad ukončení – r.2019
2011Získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (včetně data získání): Osvědčení č. 658 – AKK – Odborná způsobilost k výkonu povolání – Odborný pracovník v laboratorních metodách

Další vzdělávání, kurzy

2017XIII. Celostátní sjezd ČSKB
20173. Ostravské likvorové sympozium
201710. Středomoravské dny laboratorní medicíny
2016Specializační vzdělávání zák. 96
2016Kurz interních auditorů pro laboratoře (ISO 15189:2013)
2015Laboratorní a klinické aspekty kostního metabolismu
2015Správná klinická praxe v provádění klinického hodnocení
2015ICH GCP Training for Investigators
2015Dyslipidémie
20152. Ostravské likvorové sympozium
2014Laboratorní rozhledy–věda, škola, praxe
2014Laboratorní vyšetření v diabetologii
2013XI. celostátní sjezd ČSKB
2012XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie
20121. Ostravské likvorové sympozium
2012Laboratorní medicína
2012Školení auditorů a manažerů jakosti
201110. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
2011Akutní poškození a selhávání ledvin a jeho diagnostika
2011XXX. Regionální pracovní dny klinické biochemie
2011Správná klinická praxe v klinickém hodnocení
2011Pracovní konference POCT ve zdravotnických zařízeních

Zaměstnání, praxe

2010Oddělení klinické biochemie, FNO
2012LF OU

Odborné zaměření

Zkušenosti s imunostanovením ELISA, v oblasti bionanotechnologií, POCT (point–of–care testing), v oblasti analýz vnitřního prostředí a automatizované analýzy.

Akademické funkce a členství v orgánech

2011 – dosudČeská společnost klinické biochemie

Jazykové znalosti

Angličtina
Němčina


Všechny publikace

Stejskal, D., Hlozankova, M., Šigutová, R., Andelová, K., Švagera, Z. a Svestak, M. Comparison of a new immunoassay and PCR-based method for quantification of microRNAs in whole blood. A pilot methodical study. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2019, 1(163), s. 39-44. ISSN 1213-8118.
Kušnierová, P., Zeman, D., Šigutová, R., Švagera, Z., Zahradová, L. a Hájek, R. Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci. Klinicka Biochemie a Metabolismus. 2017, č. 25, s. 59-63. ISSN 1210-7921.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F., Ploticová, V. a Švagera, Z. Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics. ISBN 978-80-904959-2-0.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F., Ploticová, V. a Švagera, Z. Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics. In: CECE 2014, Brno. Brno. 2014.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl. 2014.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl. 2014.
Gajdová, A., Michnová, O., Faruzelová, I., Kušnierová, P., Ploticová, V., Hladík, M. a Šigutová, R. Novinky ve stanovení chloridů v potu. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinikcé biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí. In: Sympozium klinické biochemie FONS. Pardubice. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Bartoš, V., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Ploticová, V., Šafarčík, K. a Švagera, Z. Surface plasmon resonance imaging - first experience. In: International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno. 2014.
Kušnierová, P., Zeman, D., Šigutová, R., Ploticová, V., Všianský, F. a Švagera, Z. CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY. CHEM LISTY. 2013, č. 107, s. 393-395. ISSN 0009-2770.
Šigutová, R., Hladík, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Šafarčík, K. a Švagera, Z. DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F. a Šafarčík, K. Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C. In: XXXII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2013.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Všianský, F., Faruzelová, I., Zamrazilová, M. a Vaněková, J. Biochemické markery při monitorování kryoglobulinémií. In: XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2012.
Kušnierová, P., Šigutová, R. a Ploticová, V. Hevylite - první zkušenosti ve FN Ostrava. In: Laboratorní medicína (konference). Žermanice. 2012.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Švagera, Z., Všianský, F. a Karlík, T. Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children. In: 9th International Interdisciplinary Meeting of Bioanalysis (CECE 2012). Brno. 2012.
Švagera, Z., Bartoš, V., Kušnierová, P., Šigutová, R. a Šafarčík, K. Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total. In: Symposium Roche pro laboratorní medicínu 2012. Dolní Morava. 2012.
Kušnierová, P., Švagera, Z., Šigutová, R., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Bartoš, V., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Ploticová, V., Bartoš, V., Zeman, D., Uřinovská, R., Šištík, P. a Všianský, F. Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Bartoš, V., Krnáčová, A. a Karlík, T. Trendy v laboratorní medicíně (POCT, automatizace, konsolidace, EBM, omiky).


AutorNázev práceTypRok
Hornová JanaStanovení žlučových kyselin na automatickém biochemickém analyzátoru dvěma metodamibakalářská 2019 
Swierczková IvaKvantitativní vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera dvěma laboratorními metodamibakalářská 2015 
Lidvinová KateřinaStanovení glukosy s využitím osobních glukometrů a biochemického analyzátorubakalářská 2013 
Nováková PetraStanovení a srovnání měření glukózy v plné krvi a plazměbakalářská 2013 
Hopenštoková AndreaPorovnávání dvou analytických metod stanovení laktátu v plné krvi a plasměbakalářská 2012 


Využití nových biomarkerů v diagnostice akutního koronárního syndromu; jejich porovnání s rutinně využívanými biomarkery
Hlavní řešitelRNDr. Radka Šigutová
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub