Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním a senzorickém systému. (Doplňující studie)
Id projektuSGS07/LF/2019-2020
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem této studie je vyhodnotit efekt senzorické deprivace na vybrané fyziologické parametry u mladých lidí a její dopad na desynchronizaci cirkadiánních rytmů. Principem studie je senzorická deprivace, která bude probíhat na modelu tzv. terapie tmou (CHAMBER REST), tj. během vystavení člověka pobytu v absolutní tmě a za minimálních vnějších zvukových podnětů po stanovenou dobu. V případě této studie se bude jednat o pobyty trvající 96 hodin. Sledovanými parametry jsou elektrokardiografie (EKG), měření srdeční variability (HRV) a měření tlaku krve jakožto možné ukazatele změn cirkadiánních rytmů a fyziologických odchylek. Mezi další sledované parametry patří zraková perimetrie a elektroretinografie (ERG) pro zjištění účinků tmy na zrakový aparát a případné změny v jeho fungování při takto dlouhé visuální deprivaci. Jde o doplňující studii, která navazuje na naše předešlé studie a je esenciální hlavně pro zvětšení sledované skupiny probandů a pro přesnější interpretaci výsledků, což se odrazí ve validitě dat a kvalitě publikací. Díky zvětšené skupině probandů se naskýtá i možnost vyhodnotit pohlavní rozdíly a taky cirkaanuální periody (roční období).