OU

Pavol Švorc

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Pavol Švorc, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 167, budova ZY
funkce:
obor činnosti:fyziologie - garant fyziologie pro nelékařské obory
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1777
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2006 – 2008Mgr., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Přírodovědecká fakulta, Košice, obor: Všeobecní ekologie a ekologie jedince a populace.
2003 – 2006Bc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Přírodovědecká fakulta, Košice, obor: Environmentální ekologie.

Kvalifikace

2012Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lékařská fakulta, Košice, obor: Normální a patologická fyziologie.

Další vzdělávání, kurzy

2013 – dosudKurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti podle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnání, praxe

2012 – dosudOdborný asistent s vědeckou hodností, Ústav fyziologie a patofyziologie, LF OU, Ostrava
2011 – 2012Odborný asistent, Ústav fyziologie a patofyziologie, LF OU, Ostrava

Odborné zaměření

Fyziologie člověka
Fyziologie rostlin a živočichů
Patofyziologie
Biofyzika

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

SFyS - Slovenská fyziologická společnost
ČFS - Česká fyziologická společnost
SVLZ - Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinamírně pokročilý
Maďarštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Svorc, P., Švorc, P., Bacova, I. a Gresova, S. Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms. ACTA PHYSIOLOGICA. 2016, roč. 218, s. 71-72. ISSN 1748-1708.
Svorc, P., Bacová, I., Švorc, P., Nováková, M. a Gresová, S. Zoletil anaesthesia in chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2016, roč. 47, s. 103-110. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Grešová, S. Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2015, roč. 46, s. 445-452. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Bacova, I., Švorc, P., Novakova, M. a Marossy, A. Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats. In: Cardiac Arrhythmias: Mechanisms, Pathophysiology, and Treatment. Rijeka: InTech, 2014. s. 45-70. ISBN 978-953-51-1221-1.
Švorc, P., Švorc, P., Novakova, M., Bacova, I., Jurasova, Z. a Marossy, A. Ketamine/xylazine anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2014, roč. 45, s. 633-642. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study. PHYSIOL RES. 2013, roč. 62, s. 143-149. ISSN 0862-8408.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P. a Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation. VIDEOSURGERY MINIINV. 2013, roč. 8, s. 22-28. ISSN 1895-4588.
Patlevič, P., Dorko, F., Švorc, P., Vašková, J. a Vaško, L. FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 37-43. ISSN 0009-2770.
Švorc, P., Marossy, A. a Švorc, P. Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium. ChronoPhysiology and Therapy. 2013, roč. 2013, s. 61-65. ISSN 2230-2026.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., Marossy, A., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Horizons in Neuroscience Research Volume 10. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2013. s. 205-219. ISBN 978-1-62417-003-4.

Všechny publikace

Švorc, P., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Vavřina, Z. Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Švorc, P., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Škrda, D. a Lubojacký, J. Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Konečný, J., Ekrtová, T., Švorc, P. a Malůš, M. Efekt ?terapie tmou? na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Vavříková, M., Kempný, M., Lubojacký, J., Konečný, J., Škrda, D. a Švorc, P. Efekt ,,terapie tmou" na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Kempný, M., Jarkuliš, V. a Švorc, P. Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Svorc, P., Bacova, I., Gresova, S. a Švorc, P. Chronobiological perspectives on myocardial electrophysiological parameters under three types of general anaesthesia in a rat model. Biological rhythm research. 2017, 48(3), s. 344-351. ISSN 1744-4179.
Slaná, M., Zemanová, T., Černocký, O., Švorc, P. a Malůš, M. Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace. In: PhD Existence 7 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Malůš, M., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnost. 2017.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Malůš, M. a Vavřina, Z. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: LII Congress of The Brazilian Society of Physiology. Rio de Janeiro: International Union of Physiological Sciences. 2017.
Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Švorc, P. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: PhD Existence VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Michalčák, T., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Ekrtová, T., Konečný, J., Vavříková, M. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Konečný, J., Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Černocký, O. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Malůš , M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš, M. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Malůš, M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber rest 2015-1016. In: PHD EXISTENCE 2016 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH Sborník odborných příspěvků Univerzita Palackého v Olomouci. Nakladatelství Portál, 2016. s. 34-39. ISBN 978-80-244-4963-0.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?. In: 92. Fyziologické dny. České Budějovice: Česká a Slovenská fyziologická společnost. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Černocký, O., Michalčák, T., Kempný, M. a Malůš, M. Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí. In: PhD Existence 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Svorc, P., Švorc, P., Bacova, I. a Gresova, S. Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms. ACTA PHYSIOLOGICA. 2016, roč. 218, s. 71-72. ISSN 1748-1708.
Svorc, P., Bacová, I., Švorc, P., Nováková, M. a Gresová, S. Zoletil anaesthesia in chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2016, roč. 47, s. 103-110. ISSN 0929-1016.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. 72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí. In: V. Kardiovaskulární dny lékařů. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Epidemiological study of bone density in male and female medical students in Ostrava. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Švorc, P., Švorc, P., Nováková, M., Bačová, I. a Grešová, S. Ketamín/xylazínová anestézia v chronobiologickckých štúdiách. Ateroskleróza. 2015, roč. 2015, č. 3-4, s. 771-777. ISSN 1335-2253.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Grešová, S. Myoracdial electrophysiology and the acide.base balance in the rat chronobiological studies using pentobarbital anesthesia. internacional journal of innovations in biological and chemical sciences. 2015, č. 7, s. 1-7. ISSN 2047-9093.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Grešová, S. Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2015, roč. 46, s. 445-452. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I., Grešová, S. a Petrášová, D. Pentobarbitalová anestézia v chronobiologických štúdiách. Ateroskleróza. 2015, roč. 19, č. 3-4, s. 778-782. ISSN 1335-2253.
Jarkuliš, V., Švorc, P., Malůš , M., Franková, E. a Švorc, P. Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Švorc, P., Bacova, I., Švorc, P., Novakova, M. a Marossy, A. Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats. In: Cardiac Arrhythmias: Mechanisms, Pathophysiology, and Treatment. Rijeka: InTech, 2014. s. 45-70. ISBN 978-953-51-1221-1.
Švorc, P. a Švorc, P. Chronobiological Aspects of Preconditioning by systemic Asphyxia - Endogenous Cardioprotection?. BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS (BAB). 2014, roč. 2, s. 59-64. ISSN 2328-1642.
Švorc, P., Švorc, P., Novakova, M., Bacova, I., Jurasova, Z. a Marossy, A. Ketamine/xylazine anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2014, roč. 45, s. 633-642. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P. a Nováková, M. Ketamine/xylazine anesthesia in chronobiological cardiovascular studies. In: 3rd congress of physiological sciences of serbia with international participation. Bělehrad. 2014.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Marossy, A. The impact of ketamine/xylazine on ECG parameters, activity of the autonomic nervous system, the acid-base balance and ion concentrations in wistar rats. Chrobobiological view. In: 90. Fyziologické dni Bratislava. Bratislava. 2014.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P. a Bužga, M. Autonomic nervous system under ketamine/ xylazine and pentobarbital anaesthesia in a Wistar rat model: a chronobiological view. Prague Medical Report. 2013, roč. 114, s. 72-80. ISSN 1214-6994.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study. PHYSIOL RES. 2013, roč. 62, s. 143-149. ISSN 0862-8408.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P. a Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation. VIDEOSURGERY MINIINV. 2013, roč. 8, s. 22-28. ISSN 1895-4588.
Patlevič, P., Dorko, F., Švorc, P., Vašková, J. a Vaško, L. FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 37-43. ISSN 0009-2770.
Švorc, P., Marossy, A. a Švorc, P. Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium. ChronoPhysiology and Therapy. 2013, roč. 2013, s. 61-65. ISSN 2230-2026.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., Marossy, A., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Horizons in Neuroscience Research Volume 10. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2013. s. 205-219. ISBN 978-1-62417-003-4.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Chronobiology of the electrical stability of the heart in hypoventilation/reoxygenation rat model. In: Joint meeting of national physiological societies "New frontiers in physiological research - from scientific truth via friendship to the art". Kovačica. 2013.
Švorc, P., Bužga, M. a Vaculín, Š. Praktická cvičení z fyziologie I.. 2013.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.. In: 89. Fyziologické dny. Praha. 2013.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Circadian rhythms of the electrical stability of rat myocardium at disorders of pulmonary ventilation. In: Joint FEPS and Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012. Santiago de Compostela. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Circadian rhythms of the electrical stability of the heart during normal ventilation, hypoventilation and hyperventilation in rat model. In: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Cirkadiánne rytmy elektrickej stability srdca pri odchýľkach pľúcnej ventilácie v experimentálnom modeli potkana. In: XXIII. Martinské dni dýchania. Martin. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Keramine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Joint FEPS and Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012. Santiago de Compostela. 2012.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological aspects of ketamine/xylazine anesthesia impact on the cardiovascular system, the acid-base balance, ions and autonomic nervous system in Wistar rats. In: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P., Gresova, S., Bužga, M. a Fulton, B. L. Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model. In: Cardiac Arrhythmias - New Considerations. 1. vyd. Rijeka, Chorvatsko: InTech, 2012. s. 193-226. ISBN 978-953-51-0126-0.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P., Gresova, S., Bužga, M. a Fulton, B. L. Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model. In: Cardiac Arrhythmias - New Considerations. Rijeka: InTech, 2012. s. 193-226. ISBN 978-953-51-0126-0.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar. In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. s. 166-173.
Švorc, P. Effect of reoxygenation on heart rate variability after apnoic episode in Wistar rats.. In: Turkish - FEPS Physiology Congress. Istanbul. 2011.
Švorc, P., Švorc, P. a Fulton, B. L. Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model. Trendsin Comparative Biochem & Physiol. 2011, s. 55-61. ISSN 0972-4540.
Švorc, P., Švorc, P. a Fulton, B. L. Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model.


ZkratkaNázev předmětu
PPOVZPrvní pomoc
KONHOKonzultační hodiny
1FZE1Fyziologie 1 - cvičení
1FZF1Fyziologie 1 - cvičení
4IHPEFyziologie práce a ergonomie
CPSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
FPRVZFyziologie práce a ergonomie
FYELFFyziologie práce a ergonomie
FYNK2Fyziologie 2
FYVM2Fyziologie 2
FYVZ1Fyziologie 1
FYVZ2Fyziologie 2
FYZO1Fyziologie 1
FYZO2Fyziologie 2
FYZRAFyziologie
FYZSPFyziologie
FY1LFFyziologie I.
FY2LFFyziologie II.
FZKS1Fyziologie 1
FZRE1Fyziologie 1 - cvičení
FZRF1Fyziologie 1 - cvičení
FZRF2Fyziologie 2 - cvičení
FZRS1Fyziologie 1 - přednáška
FZRS2Fyziologie 2 - přednáška
FZVP1Fyziologie 1
FZVP2Fyziologie 2
FZZZ2Fyziologie 2
HPET1Fyziologie práce a ergonomie
PSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
SVMFPSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
XFYBTFyziologie a patol. fyziologie pro BT
0IFA1Fyziologie 1 - přednáška
0IFA2Fyziologie 2 - přednáška
0IFB1Fyziologie 1 - přednáška
0IFB2Fyziologie 2 - přednáška
0IFC1Fyziologie 1 - cvičení
0IFC2Fyziologie 2 - cvičení
0IFD1Fyziologie 1 - cvičení
0IFD2Fyziologie 2 - cvičení
0IFE1Fyziologie 1 - cvičení
0IFE2Fyziologie 2 - cvičení
0IFF1Fyziologie 1 - cvičení
0IFF2Fyziologie 2 - cvičení
0IFG1Fyziologie 1 - cvičení
0IFG2Fyziologie 2 - cvičení
0IFH1Fyziologie 1 - cvičení
0IFH2Fyziologie 2 - cvičení
0IFI1Fyziologie 1 - cvičení
0IFI2Fyziologie 2 - cvičení
0IFJ1Fyziologie 1 - cvičení
0IFJ2Fyziologie 2 - cvičení
0IFK1Fyziologie 1 - cvičení
0IFK2Fyziologie 2 - cvičení
0IFL1Fyziologie 1 - cvičení
0IFL2Fyziologie 2 - cvičení
0IFM1Základy fyziologie a neurofyziologie
0IFN1Fyziologie 1 - přednáška
0IFN2Fyziologie 2 - přednáška
0IFO1Fyziologie 1 - přednáška
0IFO2Fyziologie 2 - přednáška
0IFPRFyziologie práce a ergonomie
0IFP1Fyziologie 1 - přednáška
0IFP2Fyziologie 2 - přednáška
0IFQ1Fyziologie 1 - přednáška
0IFQ2Fyziologie 2 - přednáška
0IFR1Fyziologie 1 - cvičení
0IFR2Fyziologie 2 - cvičení
0IFS1Fyziologie 1 - cvičení
0IFS2Fyziologie 2 - cvičení
0IFT1Fyziologie 1 - cvičení
0IFT2Fyziologie 2 - cvičení
0IFU1Fyziologie 1 - cvičení
0IFU2Fyziologie 2 - cvičení
0IFV1Fyziologie 1 - cvičení
0IFV2Fyziologie 2 - cvičení
0IFW1Fyziologie 1 - přednáška
0IFW2Fyziologie 2 - přednáška
0IHPTFyziologie práce a ergonomie
0ISVMSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
2NKFYFyziologie 2
6NSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
O2FYZFyziologie
2YZRPFyziologie


AutorNázev práceTypRok
Klímková MichaelaPosouzení stavu kostní denzity mužů ve věku 18 - 24 letbakalářská 2013 
Matulová LuciePosouzení stavu kostní denzity u žen ve věku 18 - 24 letbakalářská 2013 


Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním a senzorickém systému. (Doplňující studie)
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním, senzorickém a endoktinním systému
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení hladiny vitamínů rozpustných v tucích a hladiny antioxidačních enzymů u dětských pacientů s diagnózou Crohnova nemoc, Celiakie a Ulcerózní kolitidou
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období8/2014 - 12/2016
PoskytovatelPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub