Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním, senzorickém a endoktinním systému
Id projektuSGS10/LF/2017-2018
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem této studie je vyhodnotit efekt senzorické deprivace na vybrané fyziologické parametry u mladých lidí, a její potenciál na desynchronizaci cirkadiánních rytmů. Principem studie je senzorická deprivace, která by probíhala na modelu tzv. Terapie tmou (CHAMBER REST), během vystavění člověka pobytu v absolutní tmě, a za minimálních vnějších zvukových podnětů, po předem stanovenou dobu. V případě této studie by se jednalo o 96 hodin dlouhé pobyty. Mezi sledované parametry byly zařazeny elektrokardiografie (EKG), měření srdečního variability (HRV), měření tlaku krve a monitorování hladiny kortizolu a melatoninu, jakožto možných ukazatelů změn cirkadiánních rytmů, odchylkami od jejich fyziologických hodnot. Dále byla zařazena mezi sledované parametry i zraková perimetrie pro sledování účinků tmy na zrakový aparát a případné změny v jeho fungování, při takto dlouhé visuální deprivaci.