Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Problematika perinatální paliativní péče v ČR
Id projektuSGS11/LF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Miroslava Kachlová, DiS.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředmětem projektu je zmapovat poskytování perinatální paliativní péče v ČR, v rámci perinatologických center. Projekt se zaměří na dosavadní poznání v dané oblasti formou systematického review, které v ČR v současné době chybí. Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP určuje standardy paliativní péče pro ČR, které mají definovanou problematiku jak dospělých, tak i dětí, nedefinují však problematiku novorozenců. Perinatální paliativní péče zahrnuje jak péči o novorozence, ale i o jeho rodiče a blízké. Výzkum bude zaměřen na identifikaci potřeb dítěte a jeho rodičů, odhalení nedostatků. Výzkum bude proveden triangulací ? propojením kvalitativního výzkumu (rozhovory s rodiči) a kvantitativního výzkumu. Pomocí kvantitativního výzkumu s použitím standardizovaných dotazníků (NiPCAS), budou identifikovány hlavní zdroje problémových oblastí a nedostatků. Na základě těchto poznatků budou navrhnuta opatření k zavedení vhodného systému péče v rámci poskytování perinatální paliativní péče. Výsledky výzkumu by měly být využity ke zkvalitnění péče o umírající novorozence a jejich rodiny, snaha o aplikaci do praxe.