Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře III
Id projektuSGS03/FF/2019
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zaměřuje na žánrové a subžánrové proměny (mutace, kontaminace, modifikace apod.) novější české literatury. Uvedené kulturní fenomény samozřejmě nelze pojmout komplexně a beze zbytku v rámci jednoletého výzkumu, proto má náš badatelský zájem dlouhodobější charakter a kontinuálně dodržuje jednoletý rytmus projektů SGS. Předkládaný projekt tak navazuje tematicky i metodologicky na projekty SGS řešené na katedře české literatury a literární vědy FF OU v letech 2017 a 2018. Pozornost badatelského týmu se opět orientuje na proměny jednoho zvoleného žánru či subžánru nebo na žánrový profil díla zvoleného autora, přičemž budou využity aktuální metodologické přístupy (aplikace kategorie tzv. modů, teorie fikčních světů nebo recepční teorie).