Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring III
Id projektuSGS05/FF/2019
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumný záměr projektu je cíleně orientován na vědecké ověření literární tvorby německy píšícího autora Maxe Ringa, který se narodil roku 1817 v obci Sudice, dnes tvořící součást regionu Hlučínsko. Ve své badatelské linii navazuje na pozitivní výsledky výzkumu na téma Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring I-II, kterých bylo dosaženo v rámci SGS vletech 2017-2018. Ring zanechal obsáhlou a mnohostrannou literární pozůstalost. Ačkoli byl velmi plodným literátem a patřil do okruhu významných kulturních představitelů Berlína 19. století, v odborné literatuře popř. vědeckých studiích najdeme o jeho životě a díle jen útržkovité záznamy. Předložený výzkumný záměr je tedy směřován k odhalování možných primárních i sekundárních pramenů a jejich následnému odbornému zpracování. Řešitelský tým tvoří jedna vyučující, dvě studentky a jeden student. Výsledky výzkumu budou prezentovány mimo jiné v diplomových pracích studentek a studenta, na domácích i zahraničních konferencích a v odborném periodiku. Při prezentaci výsledku na veřejnosti bude i nadále rozvíjena dosavadní spolupráce se Slezskou univerzitou v Katowicích, s Górnośląskiem Centrem Kultury i Spotkań im. Eichendorffa v Lubowicích, s Muzeem Hlučínska v Hlučíně a Sdružením obcí Hlučínska. Projekt navazuje na hlavní směry výzkumu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity orientujícími se na prostor regionu, krajiny a města v literárních a kulturních kontextech.