Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Možnosti využití tématu každodennosti moderní doby ve výuce dějepisu
Id projektuSGS05/FF/2019-2020
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je prozkoumat možnosti využití tématu každodennosti 20. století a jeho uplatnění ve výuce dějepisu v souladu s chystanou revizí RVP zaměřenou na rozvoj kompetencí. Cílem je také podpořit výzkumnou aktivitu tří studentek a jednoho studenta doktorského oboru Didaktika dějepisu, jejichž disertační práce prozkoumávají možnosti aplikace inovativních postupů ve výuce dějepisu. Důraz bude kladen na komparaci přístupu k tématu ve vybraných zemích EU a na didaktickou aplikovatelnost tématu ve školní výuce. Konkrétně se bude jednat o průzkum využití tématu každodennosti ve 20. století v českých učebnicích dějepisu v porovnání s anglickými, francouzskými, německými učebnicemi a o průzkum potenciálu filmů a seriálů s historickou tématikou ve výuce. Výzkumný tým bude metodou obsahové analýzy a metodou analýzy didaktické vybavenosti učebnic zkoumat výskyt jednotlivých témat poměrně široké tematiky, rozsah a kvalitu pasáží jim věnovaných, zastoupení jednotlivých druhů historických pramenů pro její prezentaci, typologii úloh ověřujících zvládnutí učiva a úloh produktivních. Obohacením projektu bude také výzkum problematiky zprostředkování dějin každodennosti v expozicích a edukačních programech pro školy ve vybraných českých a německých průmyslových muzeích. Projekt předpokládá aktivní účast řešitelského týmu na vědeckých konferencích, seminářích nebo worshopech a především publikační výstupy v recenzovaných časopisech, které by v ideálním případě mohly sloužit jako didaktické podklady pro tvůrce nových českých učebnic dějepisu.