Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Blažena Gracová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:
obor činnosti:didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997FHV, UMB, Banská Bystrica, SR - docent, historie - teorie vyučování dějepisu
2015Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko
2011, 2014Universytet Śląski, Katowice, Polsko - studijní pobyt
2009Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, SRN - studijní pobyt
1996, 2000, 2001, 2002, 2007, 2011, 2014Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN – studijní pobyt
1993, 2003Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
1993Hogeschool van Amsterdam, Nizozemí - studijní pobyt
1987FF MU v Brně - kandidát věd, obor československé dějiny (CSc.)
1974FF MU v Brně - doktorát filozofie
1973FF MU v Brně - učitelství SŠ, obor dějepis-čeština

Praxe

1997 – dosudOU, FF, KHI - docentka
1991 – 1997OU, FF, KHI – odborná asistentka
1988 – 1991Pedagogická fakulta v Ostravě – odborná asistentka
1984 – 1988ŽDB, Bohumín - vedoucí podnikového muzea
1977 – 1984Střední ekonomická škola v Ostravě - středoškolská profesorka
1973 – 1977Gymnázium v Karviné - středoškolská profesorka

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti (vedoucí české části, od 2013)
Členka redakční rady sborníku Ostrava (od 1993)
Členka redakční rady časopisu Těšínsko (od 1992)
Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (od 2003)
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska
Členka česko-německé učebnicové komise (od 2006)

Základní výzkumné zaměření

Didaktika dějepisu: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu, výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na ZŠ a SŠ.
Nové a nejnovější dějiny: Historie první Československé republiky, tzv. Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, zejména problematika každodenního života. Česko-polské vztahy ve 20. století.
Regionální historie: 19.-20. století, Ostravsko, Těšínsko.


Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2019, Studia historica Gedanensia
článek v odborném periodiku

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Das Bild der USA und der Amerikaner in tschechische Geschichts lehrbuchern (1918-1989)
Blažena Gracová
Rok: 2021, Eckert. Dossiers
kapitola v odborné knize

Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych
Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

The Concept of Everyday Life and History Teaching
Blažena Gracová, Andrea Pokludová
Rok: 2020
stať ve sborníku

The Image of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Czech History Textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2020, The Polish Review
článek v odborném periodiku

Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2019, Studia historica Gedanensia
článek v odborném periodiku

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Rok: 2018
ostatní

Obraz USA a Američanů v českých dějepisných učebnicích (1918-1989)
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Obraz I Rzeczpospolitej w czeskich podręcznikach do historii.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nauczanie historii w republice Czeskiej
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2016, Wiadomości historyczne
článek v odborném periodiku

Obraz období 'socialismu' v českých a polských učebnicích / Obraz okresu 'socjalizmu' w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
kapitola v odborné knize

Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Rok: 2016, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků (na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.)
Blažena Gracová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktika dějepisu
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2015, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Film mezi jinými edukačními médii - výsledky empirického šetření
Blažena Gracová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, DiG
kapitola v odborné knize

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku

Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Czeskie podręczniki historii za ostatnie dwudziestolecie
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Češi a Poláci ve 20. století - obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, FF OU
kapitola v odborné knize

Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.
Blažena Gracová
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu
Blažena Gracová
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Changes in European Consciousness within the Context of Education
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
kapitola v odborné knize

Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice
Blažena Gracová
Rok: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
kapitola v odborné knize

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vztah ostravských žáků a učitelů k historii
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech
Blažena Gracová
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku

Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
kapitola v odborné knize

Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011)
Blažena Gracová
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
článek v odborném periodiku

Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2012, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

History Didactics in the Czech Republic
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2011, Wochenschau Verlag
kapitola v odborné knize

Proměny českého, polského a německého školství v Č. Těšíně v letech 1918-1938
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Holocaust v paměti české středoškolské mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2010, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Politická anekdota jako historický pramen
Blažena Gracová
Rok: 2010, UJEP Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii
Blažena Gracová
Rok: 2009, Wiadomości Historyczne
článek v odborném periodiku

Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT České republiky a MEN Polské republiky
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Žena vražedkyně a žena oběť v letech 1935-1936.
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Das Bild des sogenannten Prager Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Rok: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
kapitola v odborné knize

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Rok: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Rok: 2008, MŠMT
odborná kniha

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Didaktika dějepisu I.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Blažena Gracová, Petr Popelka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych)
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vědomí evropanství u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Významné postavy české minulosti a historické mezníky ve vědomí školní mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

První republika v učebnicích našich sousedů
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvod do didaktiky dějepisu
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern und Studenten
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Vědomosti polské studující mládeže z české historie
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej
Blažena Gracová
Rok: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
článek v odborném periodiku

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2001, -
článek v odborném periodiku

Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný
Blažena Gracová, Pavel Kotlán
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století
Blažena Gracová, M. Peterová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Češi a Slováci z pohledu studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jak vnímají žáci sousední národy.
Blažena Gracová
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku

Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998, FF OU
odborná kniha

Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Významné osobnosti německé a rakouské kultury a politiky ve vědomí české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (2 hesla)
Blažena Gracová, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Česi a české země v současných polských učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Slovensko a Slováci v Československé republice na stránkách současných polských dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Studující mládež o Těšínsku
Blažena Gracová
Rok: 1997, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Úloha školy při formování obrazu sousedního národa
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1996, Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance
článek v odborném periodiku

Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941
Blažena Gracová
Rok: 1996, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stereotypy Čechů a Poláků a studující mládež regionu
Blažena Gracová
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypního obrazu Polska a Poláků v české populaci
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace
Blažena Gracová, Blažena Przybylová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Velká propagační akce s písmenem ?V?
Blažena Gracová
Rok: 1995, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942
Blažena Gracová
Rok: 1995, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Neuveden
kapitola v odborné knize

Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Vznik slovenského státu roku 1939 a každodenní život obyvatel Ostravska
Blažena Gracová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska v roce 1940
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Dějiny Ostravy (pasáže Dělnické hnutí, Tělovýchovné a sportovní hnutí, Světová válka a rozpad monarchie, Zdravotnictví a sociální péče, Tělovýchova a sport (1918-1938), Po mnichovském diktátu
Blažena Gracová
Rok: 1993, Sfinga
kapitola v odborné knize

Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy
Blažena Gracová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nespokojenost rychvaldských s místním farářem v roce 1870
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Slovenské národní povstání v interpretaci českého protektorátního tisku
Blažena Gracová
Rok: 1993, Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C
článek v odborném periodiku

Život a starosti vesničanů v Pobeskydí v minulém století
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Česká společnost a napadení Polska v září 1939
Blažena Gracová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách
Blažena Gracová
Rok: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmenzel
Blažena Gracová
Rok: 1991, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Věžní hodiny v Dobraticích
Blažena Gracová
Rok: 1991, -
článek v odborném periodiku

Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939)
Blažena Gracová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Podnikové muzeum ŽDB
Blažena Gracová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla
Blažena Gracová
Rok: 1988, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1985, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939
Blažena Gracová
Rok: 1984, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Rok: 1981, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905
Blažena Gracová
Rok: 1981
stať ve sborníku

Dvojí výročí Petra Cingra
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Ladislav Ševčík
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1979
stať ve sborníku

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Rok: 1978, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1977
stať ve sborníku

Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Z minulosti Karvinska
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Rok: 1976
stať ve sborníku

Do dětmarovické kroniky 1898-1914
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1974, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů



ZkratkaNázev předmětu
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
AMVVDAktivizující metody ve výuce dějepisu
CPSRČeské politické strany v 1. pol. 20. st.
DDS1Didaktika dějepisu 1
DDS2Didaktika dějepisu 2
PCSRYČeské dějiny 1918-1945
PPDS1Průběžná ped. praxe 1
PPDS2Průběžná ped. praxe 2
PRVCRČeskoslovenské dějiny v letech 1918-1945
SPDSSouvislá ped. praxe
VOCVýznamné české osobnosti 20. století
ZDRAPŽivot za druhé republ. a v Protektorátu
1DCDP20. st. v čsl. a čs. dějinách
2DCDS20. st. v čsl. a čs. dějinách - sem.
3DID1Didaktika dějepisu 1
3DID2Didaktika dějepisu 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3UDSTJak učit dějiny 19. a 20. století
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MAD2Metodolog. aspekty čsl. dějin po r. 1918
5TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
5VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6UPOHÚvod do problematiky oral history
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7VCSDVýznamné české osobnosti 20. století
7ZDAPŽivot za druhé republ. a v Protektorátu
9MPAVMetodolog. problémy čsl. dějin 1918-1992
9SNCDStav výzkumu nejnov. čes. a čsl. dějin
9TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
9VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.



Možnosti využití tématu každodennosti moderní doby ve výuce dějepisu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu empirických výzkumů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů u české mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub