Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Blažena Gracová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:
obor činnosti:didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997FHV, UMB, Banská Bystrica, SR - docent, historie - teorie vyučování dějepisu
2015Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko
2011, 2014Universytet Śląski, Katowice, Polsko - studijní pobyt
2009Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, SRN - studijní pobyt
1996, 2000, 2001, 2002, 2007, 2011, 2014Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN – studijní pobyt
1993, 2003Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
1993Hogeschool van Amsterdam, Nizozemí - studijní pobyt
1987FF MU v Brně - kandidát věd, obor československé dějiny (CSc.)
1974FF MU v Brně - doktorát filozofie
1973FF MU v Brně - učitelství SŠ, obor dějepis-čeština

Praxe

1997 – dosudOU, FF, KHI - docentka
1991 – 1997OU, FF, KHI – odborná asistentka
1988 – 1991Pedagogická fakulta v Ostravě – odborná asistentka
1984 – 1988ŽDB, Bohumín - vedoucí podnikového muzea
1977 – 1984Střední ekonomická škola v Ostravě - středoškolská profesorka
1973 – 1977Gymnázium v Karviné - středoškolská profesorka

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti (vedoucí české části, od 2013)
Členka redakční rady sborníku Ostrava (od 1993)
Členka redakční rady časopisu Těšínsko (od 1992)
Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (od 2003)
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska
Členka česko-německé učebnicové komise (od 2006)

Základní výzkumné zaměření

Didaktika dějepisu: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu, výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na ZŠ a SŠ.
Nové a nejnovější dějiny: Historie první Československé republiky, tzv. Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, zejména problematika každodenního života. Česko-polské vztahy ve 20. století.
Regionální historie: 19.-20. století, Ostravsko, Těšínsko.


Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Rok: 2018
ostatní

Obraz USA a Američanů v českých dějepisných učebnicích (1918-1989)
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Obraz I Rzeczpospolitej w czeskich podręcznikach do historii.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nauczanie historii w republice Czeskiej
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2016, Wiadomości historyczne
článek v odborném periodiku

Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
kapitola v odborné knize

Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Rok: 2016, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků (na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.)
Blažena Gracová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktika dějepisu
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2015, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Film mezi jinými edukačními médii - výsledky empirického šetření
Blažena Gracová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, DiG
kapitola v odborné knize

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku

Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Czeskie podręczniki historii za ostatnie dwudziestolecie
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Češi a Poláci ve 20. století - obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, FF OU
kapitola v odborné knize

Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.
Blažena Gracová
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu
Blažena Gracová
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Changes in European Consciousness within the Context of Education
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
kapitola v odborné knize

Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice
Blažena Gracová
Rok: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
kapitola v odborné knize

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vztah ostravských žáků a učitelů k historii
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech
Blažena Gracová
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku

Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
kapitola v odborné knize

Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011)
Blažena Gracová
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
článek v odborném periodiku

Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2012, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

History Didactics in the Czech Republic
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2011, Wochenschau Verlag
kapitola v odborné knize

Proměny českého, polského a německého školství v Č. Těšíně v letech 1918-1938
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Holocaust v paměti české středoškolské mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2010, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Politická anekdota jako historický pramen
Blažena Gracová
Rok: 2010, UJEP Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii
Blažena Gracová
Rok: 2009, Wiadomości Historyczne
článek v odborném periodiku

Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT České republiky a MEN Polské republiky
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Žena vražedkyně a žena oběť v letech 1935-1936.
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Das Bild des sogenannten Prager Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Rok: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
kapitola v odborné knize

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Rok: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Rok: 2008, MŠMT
odborná kniha

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Didaktika dějepisu I.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Blažena Gracová, Petr Popelka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych)
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vědomí evropanství u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Významné postavy české minulosti a historické mezníky ve vědomí školní mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

První republika v učebnicích našich sousedů
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvod do didaktiky dějepisu
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern und Studenten
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Vědomosti polské studující mládeže z české historie
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej
Blažena Gracová
Rok: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
článek v odborném periodiku

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2001, -
článek v odborném periodiku

Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný
Blažena Gracová, Pavel Kotlán
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století
Blažena Gracová, M. Peterová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Češi a Slováci z pohledu studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jak vnímají žáci sousední národy.
Blažena Gracová
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku

Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998, FF OU
odborná kniha

Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Významné osobnosti německé a rakouské kultury a politiky ve vědomí české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (2 hesla)
Blažena Gracová, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Česi a české země v současných polských učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Slovensko a Slováci v Československé republice na stránkách současných polských dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Studující mládež o Těšínsku
Blažena Gracová
Rok: 1997, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Úloha školy při formování obrazu sousedního národa
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1996, Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance
článek v odborném periodiku

Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941
Blažena Gracová
Rok: 1996, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stereotypy Čechů a Poláků a studující mládež regionu
Blažena Gracová
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypního obrazu Polska a Poláků v české populaci
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace
Blažena Gracová, Blažena Przybylová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Velká propagační akce s písmenem ?V?
Blažena Gracová
Rok: 1995, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942
Blažena Gracová
Rok: 1995, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Neuveden
kapitola v odborné knize

Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Vznik slovenského státu roku 1939 a každodenní život obyvatel Ostravska
Blažena Gracová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska v roce 1940
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Dějiny Ostravy (pasáže Dělnické hnutí, Tělovýchovné a sportovní hnutí, Světová válka a rozpad monarchie, Zdravotnictví a sociální péče, Tělovýchova a sport (1918-1938), Po mnichovském diktátu
Blažena Gracová
Rok: 1993, Sfinga
kapitola v odborné knize

Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy
Blažena Gracová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nespokojenost rychvaldských s místním farářem v roce 1870
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Slovenské národní povstání v interpretaci českého protektorátního tisku
Blažena Gracová
Rok: 1993, Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C
článek v odborném periodiku

Život a starosti vesničanů v Pobeskydí v minulém století
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Česká společnost a napadení Polska v září 1939
Blažena Gracová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách
Blažena Gracová
Rok: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmenzel
Blažena Gracová
Rok: 1991, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Věžní hodiny v Dobraticích
Blažena Gracová
Rok: 1991, -
článek v odborném periodiku

Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939)
Blažena Gracová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Podnikové muzeum ŽDB
Blažena Gracová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla
Blažena Gracová
Rok: 1988, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1985, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939
Blažena Gracová
Rok: 1984, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Rok: 1981, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905
Blažena Gracová
Rok: 1981
stať ve sborníku

Dvojí výročí Petra Cingra
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Ladislav Ševčík
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1979
stať ve sborníku

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Rok: 1978, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1977
stať ve sborníku

Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Z minulosti Karvinska
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Rok: 1976
stať ve sborníku

Do dětmarovické kroniky 1898-1914
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1974, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
0PATRPatronus - vizitační praxe
AMVVDAktivizující metody ve výuce dějepisu
CPR1. republika a protektorát
CPSRČeské politické strany v 1. pol. 20. st.
CVDNové koncepce středošk. výuky dějepisu
DDS1Didaktika dějepisu 1
DDS2Didaktika dějepisu 2
ORPObdobí II. republiky a Protektorátu
PCSRPrvní ČSR
PCSRYČeské dějiny 1918-1945
PPDS1Průběžná ped. praxe 1
PPDS2Průběžná ped. praxe 2
PRVCRČeskoslovenské dějiny v letech 1918-1945
SPDSSouvislá ped. praxe
VOCVýznamné české osobnosti 20. století
ZDRAPŽivot za druhé republ. a v Protektorátu
1DCDP20. st. v čsl. a čs. dějinách
2DCDS20. st. v čsl. a čs. dějinách - sem.
3DID1Didaktika dějepisu 1
3DID2Didaktika dějepisu 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3UDSTJak učit dějiny 19. a 20. století
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MAD2Metodolog. aspekty čsl. dějin po r. 1918
5TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
5VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6UPOHÚvod do problematiky oral history
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7VCSDVýznamné české osobnosti 20. století
7ZDAPŽivot za druhé republ. a v Protektorátu
9MPAVMetodolog. problémy čsl. dějin 1918-1992
9SNCDStav výzkumu nejnov. čes. a čsl. dějin
9TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
9VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Zapletal PavelVizuální prostředky ve výuce dějepisu a možnosti práce s nimizávěrečná  
Jurkasová HanaObraz ženy období tzv. normalizace v krásné literatuřediplomová 2019 
Větříšek MichalObraz ženy v totalitních systémech střední Evropy v českých dějepisných učebnicích a jeho komparace s učebnicovým obrazem sousedních zemídiplomová 2019 
Chalupová KateřinaVybrané kapitoly z historie školní matematiky v českých zemích od poloviny 19. stoletídiplomová 2018 
Koplová JaroslavaObraz T. G. Masaryka v českých dějepisných učebnicích od roku 1919.diplomová 2018 
Tomanová TamaraObraz ženy 19. století v české seriálové produkcidiplomová 2018 
Víšková BarboraVyužití map v dějepisném vyučovánídiplomová 2018 
Lokaj MartinVelitelé Četnického oddělení v Moravské Ostravě a podřízených okresních četnických velitelství v letech 1918-1939diplomová 2017 
Owczarzová LucieObraz období normalizace v českém filmudiplomová 2017 
Zajícová PetraObraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jeho srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německýchdiplomová 2016 
Lisník LukášStátní československá reálka v Moravské Ostravě do roku 1938diplomová 2015 
Slavíková IvanaAlternativní verze vzdělávacího oboru dějepis pro gymnaziální vzdělávání a zkušenosti z jejího pilotního ověřovánídiplomová 2015 
Janková JulieFunkčnost zařazení a míra využívání vybraných komponent současných dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Kozieł BeataObraz socialistické každodennosti na stránkách polských a českých dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Kudelová MonikaMimoškolní vyučovací formy a jejich využití ve školním dějepisediplomová 2014 
Kyselá HanaPředškolní výchova (jesle a mateřské školství) v Moravské Ostravě v letech 1945-1989diplomová 2014 
Gryžboň JakubAutomobilismus na Ostravsku do roku 1950diplomová 2013 
Hulvová HanaŠkolství v Hradci nad Moravicí ve 20. stoletídiplomová 2013 
Jašek MartinObraz československé armády (1918 - 1968) v dějepisných učebnicích a v povědomí studující mládežediplomová 2013 
Kabrhelová AdélaObraz doby císaře Františka Josefa I. v českých středoškolských učebnicích dějepisudiplomová 2013 
Němcová EvaŽIDÉ, HISTORIE ŽIDŮ A ŽIDOVSKÁ KULTURA. Židovská tematika na stránkách českých dějepisných učebnic vydaných po roce 1989 a její obraz ve vědomí studující mládeže.diplomová 2013 
Wawrzaczová DarinaČeskoslovenští a čeští premiéři na stránkách českých učebnic dějepisu a ve světle empirického výzkumudiplomová 2013 
Kulišťáková VeronikaMožnosti využití komiksu ve výuce dějepisudiplomová 2012 
Richterová ZuzanaFormování historického vědomí české mládeže prostřednictvím nástěnných historických obrazůdiplomová 2012 
Diviš TomášObrazy Čechů a Estonců, jejich minulosti a současnosti ve vědomí studující mládežediplomová 2011 
Grussmannová MariannaZdravotní pojištění pracujících na Ostravsku do roku 1938 na příkladu vybraných pojišťovacích ústavůdiplomová 2011 
Zádrapová LenkaVědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu do Evropské uniediplomová 2011 
Pátíková EvaZávažná trestná činnost v kompetenci Krajského soudu a Státního zastupitelství v Moravské Ostravě v letech 1922-1938diplomová 2010 
Pinkavová RomanaObraz dětství a mládí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřediplomová 2010 
Sedláčková MarkétaObraz československých dějin v letech 1918-1992 na stránkách českých a slovenských učebnic a v myslích české a slovenské studující mládežediplomová 2010 
Sentl MartinPohostinství na Babicku a okolí v letech 1850-1950 (Hostinec jako fenomén společenského života)diplomová 2010 
Bergerová HanaKulturní a společenský život v lázních Luhačovice v letech 1918-1939diplomová 2009 
Janulíková LenkaHostince, kavárny a hotely v lázních Luhačovice v období první republikydiplomová 2009 
Kloučková MarcelaMísto regionálních dějin ve výuce dějepisu (na příkladu ostravského regionu)diplomová 2009 
Kyjovská KateřinaMožnosti využití českého hraného filmu ve výuce dějepisu. Reflexe významných událostí a mezníků moderních dějin v českém hraném filmu od roku 1989.diplomová 2009 
Lhotská MonikaZ historie živnostenského podnikání v Moravské Ostravě v letech 1918 až 1938diplomová 2009 
Chmelová MartinaHistorie zlínské kinematografie v letech 1918-1945diplomová 2008 
Landsberger AdamSystém zdravotní péče na Frýdecku v období První republikydiplomová 2008 
Miekischová ZuzanaObraz ženy období okupace v krásné literatuřediplomová 2008 
Nogová DominikaHistorie skautingu v Moravské Ostravě (1919 - 1950)diplomová 2008 
Radiměřská ZuzanaDidaktická vybavenost současných německých dějepisných učebnic (komparace s didaktickou vybaveností současných českých dějepisných učebnic)diplomová 2008 
Straková JitkaFotografie v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisudiplomová 2008 
Březovják JiříPolitický život ve Vsetíně v letech 1918-1938diplomová 2007 
Bulínová PetraVýzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách a reálných znalostí studující mládeže s důrazem na klíčové události a osobnosti historie 20. stoletídiplomová 2007 
Jansa DorotaČeská témata na stránkách nejnovějších polských dějepisných učebnic určených základnímu a středoškolskému vzdělání (gimnazjum,liceum) a jejich dopad ve vědomí mládeže.diplomová 2007 
Jedličková OlgaKulturní a dobročinné spolky v Přerově v éře První republikydiplomová 2007 
Vařacha MichalSonda do závažné trestné činnosti v místech působnosti Státního zastupitelství Moravská Ostrava v letech 1934-1938.diplomová 2007 
Bek PavelPolitická činnost prof. Dr. Václava Černého v letech 1938 - 1948.diplomová 2006 
Čížová LenkaOvlivňování každodennosti obyvatelstva Ostravska prostřednictvím nedělních příloh novin České slovo a Moravskoslezský deník v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1935-1945)diplomová 2006 
Dominová DanielaMožnosti entegrace témat dějepisu a občanské výchovy v projektovém vyučování na základní škole (na konkrétním příkladu) - vzdělávací oblast Člověk a společnost.diplomová 2006 
Karásková NikolSportovní vyžití obyvatel Ostravska v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1930-1945)diplomová 2006 
Chvalová EvaNahlédnutí do obchodní sítě Moravské Ostravy v letech 1918-1938diplomová 2005 
Kobr TomášPolitický život v Náchodě v letech 1918-1938diplomová 2005 
Stránská JanaDidakticko-historický obraz Německa a Němců v českých učebnicích dějepisu a ve vědomí studující mládeže.diplomová 2005 
Jurkasová HanaObraz období normalizace v krásné literatuřebakalářská 2016 
Tomanová TamaraObrazy okupačních tragédií v české filmové produkcibakalářská 2016 
Vojta TomášSonda do živnostenského podnikání ve Vítkovicích za první republikybakalářská 2016 
Ptáček JiříPohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.bakalářská 2015 
Lokaj MartinČeskoslovenské četnictvo v Moravské Ostravě v letech 1918-1938bakalářská 2014 
Kufová KateřinaHistorie Obchodní akademie v Moravské Ostravě od roku 1919bakalářská 2013 
Lisník LukášOstravská gymnázia s českým vyučovacím jazykem do roku 1938bakalářská 2013 
Ondruchová LenkaHistorie pěveckého spolku a hudební školy Záboj ve Slezské Ostravě v letech 1908-1991bakalářská 2013 
Prudilová MichaelaPrávní úprava rozluky manželství z roku 1919 a její odraz v časopisech pro ženy ve 20. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Janková JulieKomparace didaktické vybavenosti vybraných českých dějepisných učebnic s řadou rakouských učebnic dějepisubakalářská 2012 
Kozieł BeataSpor o Těšínsko v letech 1918 - 1920 na stránkách dobového regionálního českého, polského a německého tiskubakalářská 2012 
Wawrzaczová DarinaProměna obrazu československých prezidentů v českých dějepisných učebnicích a povědomí o nich u dnešní studující mládežebakalářská 2011 
Zvoníčková PetraOdborné školy pro ženská povolání v Ostravě, jejich poslání a postavení v systému školbakalářská 2011 
Grygier ZuzanaKarikatura v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisubakalářská 2009 
Šimík MichalNahlédnutí do politického života Frýdku 1918-1938bakalářská 2009 
Pinkavová RomanaObraz každodenního života dětí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřebakalářská 2007 
Berecková PavlaVývoj tělovýchovných jednot Československého Orla na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Vsetínsku a Kroměřížsku 1909-1948bakalářská 2005 


Možnosti využití tématu každodennosti moderní doby ve výuce dějepisu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu empirických výzkumů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů u české mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub