Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Id projektuFRVŠ 1968/B/a
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceVýzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách se soustředí na dva okruhy problémů: 1) Stav vybavenosti škol základním edukačním médiem a dalšími vyučovacími prostředky a jejich využívání v hodinách dějepisu 2) Stav výuky dějin 20. století Analýza dat dotazníkového šetření u učitelů dějepisu základních a středních škol vybraných míst celé ČR a jí odhalené nedostatky budou zohledněny v přípravě budoucích učitelů dějepisu. Zpracovaný materiál současně přispěje k zvýšení informovanosti stávajících učitelů dějepisu.